Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman går i pension under 2022

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännens vd och koncernchef, Per Olof Nyman, har meddelat att han avser att avsluta sin operativa karriär och kommer därmed att lämna sin roll under 2022. Detta efter en framgångsrik utveckling av Lantmännen under hans 12 år i koncernen, varav de senaste 10 åren i sin nuvarande roll.

– Jag är 65 år, så beslutet att lämna över till någon annan känns naturligt när jag nu uppnått pensionsåldern. Jag skjuter något på min pensionering och fortsätter i min nuvarande roll in i 2022 – bland annat med anledning av pandemin och processen att hitta en efterträdare. Lantmännen är ett unikt och mycket fint företag, med fantastiskt kompetenta och engagerade medarbetare och ägare. Jag har haft väldigt bra och inspirerande år på Lantmännen och jag är stolt över det vi har åstadkommit under mina år som vd och koncernchef. Tillsammans har vi skapat ett lönsamt, växande och än mer hållbart företag och uppnått stora framgångar inom våra affärer. Vi har en stark plattform att stå på och en tydlig framåtriktad strategi, och jag ser fram emot att fortsätta utveckla Lantmännen med full kraft så länge jag är kvar, säger Per Olof Nyman.

– Per Olof är en mycket skicklig och uppskattad ledare, både bland anställda och medlemmar. Under hans ledning har Lantmännen utvecklats till ett stabilt, lönsamt och framtidsorienterat företag. Både det finansiella resultatet och utdelningen till våra medlemmar har under hans tid som vd och koncernchef ökat markant – och vi har etablerat en solid strategi som tar oss vidare i framtiden. Jag är tacksam för att Per Olof stannar till 2022, vilket ger oss tid att hitta rätt efterträdare till en mycket spännande och utmanande position. Jag vill redan nu rikta ett varmt tack till Per Olof för hans många och ovärderliga insatser för Lantmännen och svenskt lantbruk, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Arbetet med att rekrytera en ersättare påbörjas omgående. Per Olof Nyman planerar att stanna kvar i sin roll till dess att hans efterträdare tillträder.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 09:00 CET