Lantmännens Andreas Gundberg utnämnd till hedersdoktor vid Högskolan i Borås

2021, Nyheter

Utnämningen är ett resultat av Andreas bidrag till att utveckla forskningsområdet Resursåtervinning till den framgångsrika forskningsmiljö den är i dag. Även till att skala upp och kommersialisera den teknik som utvecklas där.

– Det är mycket glädjande att kunna berätta att vi har utsett två hedersdoktorer i år, Fredrik Johansson, Affärsutvecklare på FOV Fabrics och Andreas Gundberg, Affärsutvecklare på Lantmännen Biorefineries, personer som har betytt och betyder mycket för högskolans utveckling, säger rektor Mats Tinnsten, Borås Högskola.

Brygga mellan forskning och industri

Andreas Gundberg har spelat en avgörande roll för utvecklingen av nya svampbaserade processer för bättre nyttjande av restprodukter inom industrin då han samverkat med forskningsmiljön Resursåtervinning sedan början av 2010-talet. Andreas insats framhålls som en av de bidragande faktorerna till att svampforskningen har gått från att involvera någon enstaka doktorand med fokus på etanolproduktion till nuläget, där svampforskningen utgör en av de viktigaste inriktningarna inom Resursåtervinning. Inom forskargruppen Bioteknik utvecklas nya potentiella slutprodukter som exempelvis foder, livsmedel, etanol och fibrer. Andreas har varit drivande i att skala upp en svampbaserad process, vilket visat möjligheterna att använda processerna i industriell skala.

Andreas berättar att han blev överraskad och överrumplad av beskedet om utnämningen.

Det är en väldig ära att få en sådan här utmärkelse och det är otroligt roligt att man uppmärksammar den här typen av samarbete mellan akademi och näringsliv. Både grundforskning och applicerad utveckling med affärsmässighet behövs och jag känner att jag har kunnat vara en brygga mellan forskning och industri.

Andreas Gundberg, Affärsutvecklare, Lantmännen Biorefineries

Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik vid Högskolan i Borås, framhåller Andreas Gundbergs visioner och kunskaper för att utveckla innovationer.

– Högskolan är troligen bland de ledande i världen inom industriell svampforskning. Andreas har haft en betydande roll för att vi skulle komma dit vi är i dag och för att utveckla samarbetet mellan Lantmännen och Högskolan i Borås.