Lantmännen talar på seminarium om Sveriges livsmedelsberedskap

2021, Nyheter

Den 28 oktober arrangerar Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) ett hybridseminarium på temat ”Sveriges livsmedelsberedskap från jord till bord”. Thomas Isaksson från Lantmännen Unibake deltar tillsammans med aktörer från politiken, myndigheter och övriga näringslivet.   

Arbetet med uppbyggnaden av en ökad robusthet för livsmedelsberedskapen från jord till bord har påbörjats som en del i att stärka det svenska totalförsvaret. Mycket pekar på att näringslivet i hela värdekedjan kommer att få en betydelsefull roll i det operativa genomförandet av att skapa en ökad robusthet mot olika slags kriser. I den pågående diskussionen lyfts ofta den finska livsmedelsförsörjningsorganisationen upp som ett framstående exempel.

KSLA bjuder in till en digital sammankomst för att fördjupa diskussionen kring det pågående arbetet med aktörer från politiken, myndigheter, näringsliv samt med en jämförelse rörande det finska exemplet. I diskussionen deltar Thomas Isaksson COO på Business Area Fresh på Lantmännen Unibake.

Plats: Hybridseminariet arrangeras på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95B i Stockholm samt sänds digitalt.

Datum och tid: 28 oktober, kl. 14.00-16.30.

Anmälan görs via följande länk.

Varmt välkommen!