Lantmännen expanderar i Finland

2021, Nyheter

Lantmännen har tecknat avtal om att förvärva den finska koncernen Myllyn Paras (Myllyn Paras), ett livsmedelsföretag som för närvarande ägs av Sponsor Capital. Förvärvet är ett viktigt steg för att ytterligare bredda Lantmännens position i Finland. Tillsammans har Lantmännen och Myllyn Paras verksamhet som täcker hela värdekedjan för spannmålsbaserade livsmedelsprodukter i Finland, vilket möjliggör långsiktig innovation och erbjudande från jord till bord.

Myllyn Paras är ett finskt livsmedelsföretag med förädling av spannmål som sin
kärnverksamhet. Företaget driver kvarnverksamhet med produktion av frukost- och
pastaprodukter samt ett bageri för frysta bagerivaror. Med ett starkt varumärke i Finland har
Myllyn Paras ett välkänt produktutbud inom frysta bagerivaror och en väletablerad position
inom mjöl, flingor, gryn, ris och pasta. Myllyn Paras levererar främst till den finska
dagligvaruhandeln och foodservicemarknaden. År 2020 uppgick nettoomsättningen till cirka
60 miljoner euro och företaget sysselsätter cirka 110 personer.

Lantmännen förvärvar 100% ägarskap i Myllyn Paras. Idag har Lantmännen en etablerad
position på den finska marknaden genom Lantmännen Agro Oy inom lantbruksledet och
genom livsmedelsföretagen Lantmännen Unibake Oy, Vaasan Oy (båda en del av
Lantmännen Unibake) samt Lantmännen Cerealia Oy. Förvärvet kommer innebära att
Lantmännen utökar sin närvaro i Finland och med tillskottet av en kvarn uppfylls det
strategiska målet om en inhemsk verksamhet i hela värdekedjan från jord till bord även i
Finland.

– Med detta förvärv ökar vi vår närvaro på den finska marknaden vilket ligger helt i linje med
vår strategiska ambition om att bredda oss och växa i norra Europa. Kvarn- och
bageriverksamhet är en del av Lantmännens kärnverksamhet globalt, och kompletterar således
våra nuvarande affärer i Finland på ett utmärkt sätt. Vårt gemensamma erbjudande skapar förutsättningar för ytterligare innovation från jord till bord och ett bredare produktutbud som är till nytta för både kunder och konsumenter, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Olof Nyman.

Vårt gemensamma erbjudande skapar förutsättningar för ytterligare innovation från jord till bord och ett bredare produktutbud som är till nytta för både kunder och konsumenter.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef

 – Förvärvet kommer ytterligare att förbättra vår förmåga att möta våra kunder och
konsumenters behov. Vi är två företag som vilar på samma grund: omfattande erfarenhet och
kompetens i utvecklandet av spannmålsbaserade livsmedel av hög kvalitet kombinerat med
engagerade och kompetenta medarbetare, vilket båda utgör viktiga framgångsfaktorer när vi
nu förenar våra krafter och går samman, säger Myllyn Paras vd Miska Kuusela.

Affären inväntar godkännande från det finska Konkurrens- och konsumentverket (KKV). Till
dess att affären godkänns fortsätter Lantmännen och Myllyn Paras att agera som separata
företag.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com