Lantmännen Agroetanol och E.ON tecknar miljardavtal – samarbete kring cirkulär ekonomi i Norrköping

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännen Agroetanol har tecknat avtal med E.ON om fortsatt leverans av processånga till bioraffinaderiet i Norrköping. Mångmiljardavtalet sträcker sig över 20 år och ställer höga krav på ångleveransernas klimatprestanda.

– Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet. Samarbetet är ett exceptionellt exempel på ett cirkulärt industrikretslopp, vilket vi är oerhört stolta över, säger Per-Anders Tauson, chef för stadsenergilösningar vid E.ON.

Det nya avtalet omfattar 500 GWh ånga, vilket motsvarar halva fjärrvärmebehovet för en stad av Norrköpings storlek. Avtalet sluts av två bolag med höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Lantmännen Agroetanol, Nordens största bioraffinaderi som förädlar spannmål och restprodukter till drivmedelsetanol, vars CO2-utsläpp är upp till 98 procent lägre än fossil bensin. Utöver biodrivmedel produceras kolsyra, djurfoder och gödsel i processen.

– Vår ambition är att driva Sveriges energiomställning genom att effektivisera, återvinna och dela hållbar energi. Samarbetet med Lantmännen Agroetanol är ett mönsterexempel på hur vi genom smart användning av energi och resurser kan skapa såväl ekologisk hållbarhet som ekonomisk tillväxt, säger Per-Anders Tauson.

Lantmännen Agroetanols vd, Lars-Gunnar Edh, instämmer och understryker att bolagen funnit gemensam grund i sina hållbarhetssträvanden.

– Det nya avtalet är av stor vikt för våra satsningar framöver. En kontinuerlig och långsiktig försörjning av hållbar grön processånga är en förutsättning för våra framtida investeringar. Samtidigt är kretsloppstänkande och förnybar energi självklarheter i vår produktion, säger Lars-Gunnar Edh.

Lantmännen Agroetanol och E.ON ingår i Norrköping kommuns satsning Händelö Eco-Industrial Park, som utnyttjar synergieffekter mellan energiföretag och processindustri. Restprodukter från samhället driver E.ONs kraftvärmeverk, som levererar processånga till Lantmännen Agroetanols produktion. Koldioxiden som bildas vid produktionen görs om till kolsyra och används i livsmedelsindustrin, medan restprodukter från tillverkningen av etanol och foder omvandlas till biogas och gödsel.

Enligt Norrköpings kommunalråd, Olle Vikmång, är det nya avtalet en hörnsten i industriparken. Han hoppas nu att fler aktörer vill bli en del av den eko-industriella parken.

– E.ON och Lantmännen Agroetanol har visat att det går att göra framgångsrika affärer samtidigt som man driver ett hållbarhetsarbete i absolut framkant och i industriell symbios. Jag tror att kreativa industriella samarbeten på hållbarhetsområdet är en viktig komponent för att klara högt ställda miljömål.

För mer information, kontakta:

Lars-Gunnar Edh, vd Lantmännen Agroetanol
E-post: lars-gunnar.edh@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com