Jenny Bengtsson blir ny ledamot i Lantmännens styrelse

Pressmeddelanden, 2021

Lantmännens föreningsstämma tog idag beslut om vilka som ska ingå i styrelsen. Stämman beslutade om omval av ordförande Per Lindahl, styrelseledamöterna Hans Wallemyr, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg samt nyval av Jenny Bengtsson, enligt valberedningens förslag.

Under föreningsstämman − som hölls digitalt idag den 11 maj i Stockholm − beslutades att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Per Lindahl, Hans Wallemyr, Gunilla Aschan, Johan Bygge och Henrik Wahlberg samt nyval av Jenny Bengtsson. Johan Mattson hade inför stämman avböjt omval. Övriga ledamöter är valda fram till stämman 2022.

Lantmännens styrelse består därmed av Per Lindahl, Hans Wallemyr, Sonat Burman-Olsson, Jenny Bengtsson, Gunilla Aschan, Jan Ehrensvärd, Henrik Wahlberg, Johan Bygge och Per Wijkander, samt av tre arbetstagarrepresentanter.

Jenny Bengtsson är född 1984 och utbildad veterinär. Utöver arbetet som veterinär, med fokus på lantbruksdjur, driver hon tillsammans med sin sambo en gård mellan Falkenberg och Ullared med inriktning på växtodling och nötköttsproduktion.

- Jag vill hälsa Jenny välkommen som ny ledamot, hon kommer att bidra med breddad kompetens inom flera viktiga områden och till en förnyelse i Lantmännens styrelse. Inte minst Jennys engagemang i lantbruksnära frågor och hållbarhet är betydelsefullt för Lantmännens fortsatta utveckling och långsiktiga strategi för ett växande svenskt lantbruk i världsklass, säger Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl.

Under det konstituerande mötet som följde föreningsstämman omvaldes Per Lindahl som styrelseordförande och Hans Wallemyr som vice ordförande.

Bilder finns på https://lantmannen.se/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna:

Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Jenny Bengtsson, styrelseledamot
E-post: jenny_bengtsson@yahoo.se

Anna Carlström, chef för Ägarrelationer, Lantmännen
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com