Tillsammans kan vi stoppa hungerpandemin

2020, Nyheter

Coronakrisen drabbar alla – men de som saknar reserver drabbas hårdast. I Coronakrisens spår riskerar 130 miljoner människor att drabbas av hungersnöd. Tillsammans kan vi förhindra den största hungerkatastrofen som världen har sett på över 50 år.

Lantmännen stödjer sedan 2013 biståndsorganisationen We Effect genom ett årligt bidrag samt aktivt stöd i specifika projekt. Nu stöttar Lantmännen We Effects kampanj Hela Sverige mot hungerpandemin.

Hungerpandemin

Utöver de 700 miljoner människor som redan går och lägger sig hungriga varje kväll, riskerar ytterligare miljontals människor att drabbas av akut hungersnöd på grund covid-19. Enligt FN är coronavirusets effekt på ekonomier och samhällen så allvarlig att fler kan komma att dö av hunger än av själva viruset. Nästa pandemi är redan här – Hungerpandemin.

WeEffectID_4239_780x550.jpg

Restriktioner med konsekvenser

Restriktioner mot smittspridningen runtom i världen får konsekvenser som chockartade prisökningar på basföda och daglönearbetare i världens fattigaste länder står plötsligt utan inkomst och möjlighet till att köpa mat.

Stängda marknader, förbud mot att jobba på åkrar och uteblivna skördar är några av de konsekvenser som restriktionerna mot smittspridningen i världen får. Priserna på basfödan majs har mångdubblats i flera länder. Kaffefabriker i Kenya stänger och colombianska bönder har utegångsförbud och kan inte ta hand om sin skörd.

I kriser går vi samman

Tiden för att samarbeta och stötta våra medmänniskor är nu. Sverige är ett litet land, men vi har med vårt kooperativa arv gång på gång visat vår medmänskliga vilja att stötta och bidra.

Tillsammans kan vi bidra till att lösa den akuta krisen. Vi måste säkerställa att bönder med småskaliga jordbruk kan fortsätta producera mer mat, både nu och på lång sikt – och på så sätt stå bättre rustade inför framtida kriser.

Vi är starkare tillsammans. Varje krona räknas och varje bidrag gör skillnad.

Så här kan du bidra

Scanna koden i din app för Swish, för Lantmännes konto hos We Effect, och ange valfritt belopp eller beloppet för en höna (40 kr), morotsfrön (50 kr) eller en säck potatis (90 kr)! 

 

Läs mer om Hela Sverige mot hungerpandemin