Petroleum- och biodrivmedelsbranschen klimatneutral 2045

2020, Nyheter

Den svenska petroleum- och biodrivmedelsbranschen ska vara klimatneutral senast år 2045. I den färdplan som presenteras idag visar branschen hur det ska gå till, genom bland annat en övergång till biodrivmedel och tekniker för koldioxidinfångning (CCS/CCU) under tillverkningsprocessen.

- Vi välkomnar att drivmedelsbranschen nu tar ett rejält kliv framåt för ökad produktion och användning av hållbara biodrivmedel så att transporternas klimatpåverkan kan minska. Lantmännens bioraffinaderi Agroetanol i Norrköping är en av föregångarna för att producera hållbara alternativ till fossila drivmedel och ett flaggskepp i denna nödvändiga omställning, säger Magnus Kagevik, chef Division Energi, Lantmännen.

Lantmännen har varit en internationell föregångare inom biodrivmedel och inledde sin första produktion av etanol så tidigt som i början av 1980-talet. Sedan dess har Lantmännen varit verksamma inom utveckling och produktion av bland annat biodiesel, etanol och biogas samt en rad andra bioenergiprodukter.

- Att få fart på produktionen av biodrivmedel med hjälp av en ambitiös reduktionsplikt kommer att vara en nyckel för att omställningen i Sverige ska lyckas. Inte minst för att förverkliga de andra branschernas färdplaner för fossilfri konkurrenskraft, säger Svante Axelsson, Nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Lantmännen är Sveriges största bioenergiföretag och producerar vid Lantmännen Agroetanol i Norrköping etanol som reducerar klimatpåverkan med 95 procent jämfört med fossila drivmedel. Vid anläggningen produceras även stora volymer proteinfoder som går till livsmedelsproduktionen och ersätter importerad soja. Den koldioxid som bildas vid produktionen fångas och används sedan som förnybar kolsyra i livsmedelsindustrin och andra industriella applikationer.

Färdplanen som branschen har tagit fram, inom ramen för Fossilfritt Sverige, visar hur omställningen sker på ett sätt som kan behålla Sveriges konkurrenskraft i världen. Den klimatpolitiska utvecklingen med det svenska målet om nettonollutsläpp år 2045 och EU-kommissionens ”New Green Deal” skapar ett ökat behov av biodrivmedel vilket gör det oerhört viktigt för de svenska företagen i branschen att fortsätta leda utvecklingen.

Läs artikel DN Debatt: "Så ska petroleumbranschen bli klimatneutral 2045"

Läs mer om SPBI