Lantmännen uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt, 2020

Nyheter, 2020

Lantmännens styrelse har beslutat att uppdatera sitt MTN-program – ett program som kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat Lantmännens grundprospekt.

Styrelsen i Lantmännen ek för (”Lantmännen”) har beslutat att uppdatera sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”). Med anledning av MTN-programmet har Lantmännens styrelse upprättat ett grundprospekt. Finansinspektionen har idag den 25 november 2020 godkänt och registrerat grundprospektet.

MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. MTN-programmet utgör en ram inom vilken Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett (1) år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre (3) miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

Prospektet bifogas i detta utskick samt finns tillgängligt i elektronisk form på Lantmännens hemsida (https://www.lantmannen.se/) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se), samt på begäran i pappersform på Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

För mer information kontakta gärna:

Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0705 37 12 27
E-post: christian.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com