Lantmännen och Kungsörnen framtidens hållbaraste varumärken 2020

2020, Nyheter

Lantmännen och Kungsörnen anses vara de mest hållbara varumärkena bland 18–35 åringar inom kategorin livsmedelsproducenter, enligt en färsk undersökning.

​Jung Relations har tillsammans med Ungdomsbarometern genomfört en nationell studie, "Framtidens hållbaraste varumärken 2020" där personer i åldern 18–35 år bland annat har fått utvärdera utvalda branscher och varumärken ur olika hållbarhetsperspektiv. I studien har totalt 273 varumärken och 20 olika branscher testats mot den unga målgruppen, bestående av 1509 respondenter.


Från undersökningen "Framtidens hållbaraste varumärken 2020".

I kategorin Livsmedel (producenter) toppar Lantmännen listan och Kungsörnen landar på en femte plats! På frågan "I vilken utsträckning tar du hänsyn till hållbarhet när du ska köpa saker/tjänster inom följande bransch?" hamnar Livsmedel (producenter) högst upp, där 74 procent av respondenterna uppger att de tar hänsyn till hållbarhet mycket/ganska mycket i köpbeslutet inom denna bransch. Detta stärker rankingen ytterligare.

– Det är väldigt roligt att vi placeras oss i topp hos den yngre målgruppen. I våra egna undersökningar ser vi att den starkaste utvecklingen för Lantmännen-varumärket faktiskt ligger hos den yngre målgruppen, som är den mest kritiska och krävande. Det är väldigt glädjande att se att vi når fram, säger Mark Robinson, varumärkeschef på Lantmännen.

Frida Larsson, Brand & Portfolio Manager Baking & Pancakes på Lantmännen Cerealia, tycker det är glädjande att både Lantmännen och Kungsörnen lyfts fram i undersökningen.

– Kungsörnen är ett pålitligt och omtyckt varumärke och har en egen tydlig röst, samtidigt som det är en tydlig del av Lantmännens löfte från jord till bord. Framförallt genom att större delen av portföljen är en del av odlingsprogrammet Klimat & Natur.

Här kan du läsa mer om "Framtidens hållbaraste varumärken 2020"