Lantmännen investerar 125 miljoner i värmebehandlad havre

Pressmeddelanden, 2020

Lantmännen fortsätter att satsa på havre - en strategiskt viktig gröda med stor potential, genom att utöka kapaciteten för värmebehandlad havre i kvarnen i östgötska Kimstad. Investeringen kommer att möjliggöra nya innovationer och kommersiella satsningar inom havre, som är en viktig gröda för svenska lantbrukare.

Lantmännen utökar produktionskapaciteten för förädlade havreprodukter. Investeringen – på totalt 125 miljoner kronor –omfattar utökad kapacitet för mottagning, lagring och rensning av havre samt ny utrustning för värmebehandling av skalade havrekärnor i anläggningen i Kimstad.

Havre är en strategiskt viktig gröda för Lantmännen och satsningen stärker koncernens position på marknaden för havreprodukter. Efterfrågan på havrebaserade livsmedel ökar och intresset för havreodling är stort bland Lantmännens medlemmar, de svenska lantbrukarna. Förutsättningarna för att odla havre i Sverige är mycket goda och svensk havre har mycket hög kvalitet. Havre är en gröda med många hälsofördelar som tack vare sitt innehåll av betaglukan bidrar till effekter som sänkt kolesterol och utjämnat blodsocker. Ur havre kan man både producera havregryn och mer koncentrerade produkter, som havreprotein och den lösliga fibern betaglukan.

– Den här investeringen är viktig för svenskt lantbruk och för livsmedelsindustrin i Sverige. Satsningen stärker Lantmännens unika position inom havrevärdekedjan – hela vägen från växtförädling och sortutveckling, till högkvalitativa ingredienser och produkter till företag och konsumenter på både den nordiska och internationella marknaden, säger Magnus Kagevik, Group COO och chef för division Energi på Lantmännen.

Skalade värmebehandlade havrekärnor används som insatsvara vid framställning av bland annat livsmedel. Det finns stor tillväxtpotential inom havrebaserade produkter, både i befintliga segment som havregryn, granola och müsli, och inom nya marknadssegment. Investeringen i Kimstad frigör kapacitet för utökad produktion av förädlade produkter, exempelvis havregryn, på Lantmännen Cerealias anläggningar.

– Vi ser stor potential i att fortsätta utveckla marknaden för frukostprodukter. Det finns många intressanta nya segment och produktområden som utvecklas snabbt, bland annat kopplat till ett större hälsofokus hos konsumenter och ett ökande intresse för växtbaserade livsmedel. Tack vare den här investeringen utökar vi vår totala kapacitet. Satsningen öppnar också upp för nya innovationer och kommersiella satsningar inom våra olika försäljningskanaler, säger Karolina Valdemarsson, vd Lantmännen Cerealia Sverige.

Lantmännen förvärvade havreverksamheten i Kimstad, nuvarande Lantmännen Oats, år 2019, för att utöka koncernens kapacitet för förädling av havre och möjliggöra ytterligare tillväxt. Den nu beslutade investeringen är i linje med den plan som utarbetades inför förvärvet och produktionsstarten för värmebehandlad havre i Kimstad beräknas ske i mars 2022.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com