Lantmännen Feed blir en del av Lantmännen Agro i Finland

Pressmeddelanden, 2020

Foderföretaget Lantmännen Feed fusioneras med Lantmännen Agro i Finland. Sammanslagningen av de två Lantmännenbolagen innebär att de finska lantbrukarna nu kommer att få den bästa expertservicen, de bästa insatsvarorna och nya teknologier från ett och samma företag. Det nya Lantmännen Agro kommer att lotsa den finska landsbygdsnäringen mot framtiden på ett hållbart och lönsamt sätt.

Lantmännen Feed blir en del av Lantmännen Agro den 1 september 2020. Lantmännen Agro blir på så sätt den enda aktören i Finland som besitter hela värdekedjan från jord till bord, och primärproducenterna – finska lantbrukare – kan se resultatet av sitt arbete som konkreta produkter i butikshyllan.

Fusionen möjliggör ett effektivare arbetssätt, eftersom vi har kontroll över hela värdekedjan. Våra kunder har nytta av detta, eftersom vi kan producera alla produkter och tjänster som spannmålsodlare och husdjursproducenter behöver i sin verksamhet mer kostnadseffektivt, säger Lantmännen Agro Oy:s nyutnämnde vd Antti Snellman.

Hela kedjan från jord till bord

Kedjan börjar på Lantmännens egna försöksgårdar, som tar fram lämpliga odlingsväxtsorter för det nordiska odlingsklimatet och odlingsmetoder för olika ändamål. Lantmännen samarbetar dessutom med andra framstående försöksgårdar. Lantmännen Agro erbjuder alla insatsvaror och experttjänster som lantbrukarna behöver och hittar dessutom den bästa marknaden för odlarnas skörd. Systerbolaget Vaasan förädlar den finländska rågen och havren som blir till Finlands bästa bröd.

Egen försöksgård i Finland

Lantmännen Agros försöksgård i Hauho undersöker och testar sorter som är lämpliga till foder- och livsmedel som ska användas i Finland, och utvecklar lämpliga odlingsprogram för dessa. Försöksgården skapar värdefull kunskap till stöd för odling under finländska förhållanden. Försöksgården har också ett spannmålslaboratorium som analyserar utsäde och spannmål.

Det bästa för korna

De egna foderfabrikerna i Kouvola och Ylivieska tillverkar foder med finländsk spannmål som råvara. I sortimentet finns bl.a. de välbekanta och välfungerande Maituri-fodren som främjar hälsa och god kött- och mjölkproduktion. Nya foderinnovationer baserade på vetenskaplig forskning kommer också i fortsättningen att finnas tillgängliga för de finländska producenterna. Fodersortimentet utvecklas med fokus på att korna ska hållas friska, producera mycket och att miljöbelastningen ska vara så liten som möjligt. Butikerna och de kundansvariga känner väl till och kan möta kundernas behov.

Basen i foderförsäljningen är den regionala försäljningsorganisationen som betjänar kunderna direkt och som har kundansvariga placerade i 18 separata distrikt i Finland. Våra kundansvariga har expertkunskaper inom utfodring av kor och stor kännedom om kundernas gårdar, säger Mikko Korhonen, direktör för foderaffärsverksamheten.

Lantmännen Agros säljare och kundansvariga runt om i landet säljer utsäde, foder och andra insatsvaror till odlarna. I butikerna finns sakkunniga som ser till att hitta den bästa marknaden för varje skördeparti.

För mer information, kontakta gärna:

Antti Snellman, vd Lantmännen Agro Oy
Tel: +358 405 16 11 90
E-post: antti.snellman@lantmannen.com

Mikko Korhonen, direktör för foderaffärsverksamheten, Lantmännen Agro Oy
Tel: +358 447 81 89 02
E-post: mikko.korhonen@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com