Jan Ehrensvärd föreslås som ny styrelseledamot i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2020

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Jan Ehrensvärd föreslås som ny styrelseledamot i Lantmännens koncernstyrelse.

Lantmännens styrelse består i dag av Per Lindahl, ordförande, Hans Wallemyr, vice ordförande, styrelseledamöterna Gunilla Aschan, Sonat Burman-Olsson, Johan Bygge, Johan Mattsson, Henrik Wahlberg och Per Wijkander, samt tre arbetstagarrepresentanter.

Mandattiden utgår för Sonat Burman-Olsson och Per Wijkander. Inför föreningsstämman 2020 föreslår valberedningen omval av Sonat Burman-Olsson och Per Wijkander, samt nyval av Jan Ehrensvärd.

– Jan Ehrensvärd har en bred erfarenhet från olika verksamheter och områden. Hans kunskap om förutsättningarna för svenskt lantbruk är djup, både genom utvecklingen av det egna företaget och via sin styrelsepost i Lantbrukarnas riksförbund (LRF). Jan har också en betydande erfarenhet från olika positioner i internationella företag som kommer vara mycket värdefull i styrelsearbetet när Lantmännen nu fortsätter utvecklingen i linje med den långsiktigt strategiska inriktningen, Jord till Bord 2030, säger Kjell Eriksson, valberedningens ordförande.

Jan Ehrensvärd är född 1968, utbildad till civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och driver en gård utanför Tomelilla i Skåne med inriktning på växtodling. Sedan 2014 har gården också en omfattande odling av äpplen för bland annat must och cidertillverkning. Jan har ett flertal styrelseuppdrag; han innehar bland annat ordförandeposten i Treform Packaging AB och Äppelriket Ekonomisk Förening, och är ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse och Agria Djurförsäkring AB. Jan kommer att lämna uppdraget inom LRF och Agria Djurförsäkring vid inval till Lantmännens styrelse.

Kristina Glantz Nilsson föreslås som ny förtroendevald revisor, och valberedningen föreslår omval av de förtroendevalda revisorerna Maude Fyrenius och Jimmy Grinsvall.

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls torsdagen den 7 maj på Clarion Hotel Sign, Norra Bantorget i Stockholm.

För ytterligare frågor, kontakta:

Kjell Eriksson, valberedningens ordförande                                      
Tel: 0703 22 59 60

Jan Ehrensvärd                                                                                                          
Tel:
0709 30 72 86

Lantmännens pressavdelning                                                                                   
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com