Veckan då livsmedelssektorn blev samhällsviktig

2020, Nyheter

Bakom oss ligger en dramatisk arbetsvecka som kröntes av att Sveriges regering utsåg livsmedelssektorn till en av 12 samhällsviktiga verksamheter. På Lantmännens blogg reflekterar strategichef Patrik Myrelid om krisläget till följd av pandemin COVID-19.


Lantmännens strategichef Patrik Myrelid reflekterar om krisläget till följd av COVID-19.

Just nu ställs många samhällskritiska frågor på sin spets. Den kris som uppstått med anledning av pandemin COVID-19 skapar ett stort tryck på alla samhällsfunktioner. Det gäller inte minst sådant som berör Lantmännens kärnverksamhet. Våra medlemmar påbörjar nu vårbruk för det vi ska skörda i höst, det arbetet går inte att ställa på paus. Vår verksamhet är viktig för hela lantbruksproduktionen, handelsgödsel och utsäde är avgörande insatsvaror som vi tillhandahåller.

Lantbrukets och livsmedelsindustrins arbete är samhällsbärande. Lantmännen har en viktig roll att spela för att fortsatt hålla igång verksamheten, men vi behöver rätt förutsättningar från samhället. Landsbygdsminister Jennie Nilsson lyfte just detta i en TV-intervju nyligen. Hon framhöll att människor i livsmedelskedjan är en grupp som är samhällsviktig, och att livsmedel, precis som sjukvård, är något som alltid måste fungera. Jag instämmer med ministern om att man bör hylla alla de som jobbar med att säkerställa att vi har tillgång till mat.

Den svenska lantbruks- och livsmedelsproduktionen är oerhört viktig vid kriser. Politiker och beslutsfattare måste i en ännu större utsträckning arbeta för att konkurrensvillkoren för den inhemska produktionen förbättras. Lantmännen har tillsammans med nyckelaktörer i branschen tagit fram ”Tillväxtpaket för svenskt lantbruks- och livsmedelsproduktion” som syftar till att stärka sektorns konkurrenskraft och öka produktionen. När den akuta fasen med Covid-19 är förbi har vi anledning att återuppta dialogen med politiken. 

Läs hela blogginlägget här


Lantmännens medarbetare i Järna sköter produktionen på Nordens enda pastaanläggning.