Årets utlysning för Lantmännens Forskningsstiftelse öppnar idag

Pressmeddelanden, 2020

Årets utlysning för Lantmännens Forskningsstiftelse – som stöttar forskning inom lantbruk, bioenergi och livsmedel – är nu öppen. Stiftelsen välkomnar ansökningar fram till den 1 oktober.

Lantmännens Forskningsstiftelse delar årligen ut upp till 25 miljoner kronor till forskning inom lantbrukets hela värdekedja, från jord till bord. Stiftelsen har tre prioriterade forskningsområden – lantbruk och maskin, bioenergi och gröna material samt livsmedel och förpackningar. Årets utlysning är öppen för ansökningar från och med idag, och fram till den 1 oktober 2020.

– Det finns ett stort behov av forskning som bidrar till en lönsam och hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion och det är precis sådana satsningar som stiftelsen finns till för att stödja, säger Hans Wallemyr, ordförande i Lantmännens Forskningsstiftelse, samt vice ordförande i Lantmännens koncernstyrelse.

Lantmännens Forskningsstiftelse inriktar sig i första hand på forskning med fokus på praktiskt användbara resultat och innovationer och projekten pågår vanligtvis mellan ett och tre år. Just nu stöttar stiftelsen ett 50-tal olika projekt, både i Sverige och internationellt.

– Stiftelsen är unik på så sätt att ägare, akademi och tjänstemän alla arbetar integrerat för att säkerställa forskningens nytta för lantbruket, dess vetenskapliga kvalitet och affärsmässiga potential, säger Helena Fredriksson, forskningschef för Lantmännens Forskningsstiftelse.

Läs mer om Lantmännens Forskningsstiftelse på http://lantmannen.se/forskningsstiftelse.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Helena Fredriksson, forskningschef, Lantmännens Forskningsstiftelse
Tel: 010 55 61 047
E-post: helena.fredriksson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com