Nyheter, 2020

Vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA:s) sammankomst den 12 november 2020 valdes Lantmännens Anna Carlström in som ny ledamot i akademien. 


Anna Carlström, medlemschef på Lantmännen.

– Jag ser fram emot att bidra med mina erfarenheter och tar mig an uppdraget med både ödmjukhet och stolthet, säger Anna Carlström, medlemschef på Lantmännen.  

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet. Akademiens Jordbruksavdelningarbetar med frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar. 

Andra personer inom Lantmännen som sedan tidigare är ledamöter i KSLA är styrelseordförande Per Lindahl, vår näringspolitiske chef Alarik Sandrup och Patrik Myrelid, strategichef. Patrik Myrelid blev igår även invald i arbetsutskottet för jordbruksavdelningen inom KSLA.  

Läs mer om utnämningen här