Alarik Sandrup utsedd till ny ordförande för Svenska Bioenergiföreningen

Pressmeddelanden, 2020

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, har valt Alarik Sandrup, näringspolitisk chef hos Lantmännen, till ny ordförande.

Alarik Sandrup föreslogs till posten inför årsstämman och valdes till ordförande för Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) den 2 april 2020. Sandrup ersätter Karin Medin, vd på Söderenergi.

Svebio är en branschorganisation och en tvärvetenskaplig mötesplats för företag, forskare, opinionsbildare och beslutsfattare med omkring 265 medlemsföretag. Organisationen är den ledande svenska företrädaren vad gäller utvecklingen av bioenergibranschen i ett hållbart samhälle.

– Svebio har en mycket viktig roll för att öka produktionen och användningen av närproducerad och hållbar bioenergi, inte minst vad gäller ökad inhemsk produktion av biodrivmedel baserad på råvara från jord- och skogsbruket. Sverige har en stor potential för att minska sin klimatpåverkan genom ökad användning av hållbar bioenergi, vilket jag kommer att driva som Svebios ordförande, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

Alarik Sandrup har varit näringspolitisk chef på Lantmännen sedan 2009. Lantmännen har en viktig roll bland biodrivmedelsproducenterna i Europa, i synnerhet med Lantmännen Agroetanol som är ett föregångsexempel för produktion av hållbar etanol.

Sandrup har varit styrelsemedlem i Svebio sedan 2008, med ett avbrott för en placering i Malawi som programdirektör för We Effect. Sandrup har även uppdrag i bland annat ePURE, SIANI, World Bioenergy Association, Copa-Cogeca, SPBI (Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet), och KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien). Med denna bakgrund har han med sig en gedigen erfarenhet och ett värdefullt nätverk från olika uppdrag inom lantbruks- och energisektorn till sitt uppdrag som ordförande för Svebio.

Alarik Sandrup tillträdde som styrelseordförande den 2 april.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

För mer information, kontakta:

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen
Tel: 0706 02 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post
press@lantmannen.com