Ulf Zenk lämnar Lantmännen

Pressmeddelanden, 2019

Ulf Zenk, som började som Group CFO på Lantmännen 2012, har bestämt sig för att lämna Lantmännen för att istället anta uppdraget som CFO för Bergendahlskoncernen.

– Jag är mycket tacksam för de här åren på Lantmännen, och jag är stolt över det arbete vi har gjort med att vidareutveckla koncernekonomifunktionen till vad den är idag. Jag har också uppskattat att arbeta för Lantmännens medlemmar – det känns bra att veta att det värde som vi skapar kommer svenska lantbrukare till godo, säger Ulf Zenk.

Ulf har under sin tid bland annat initierat och drivit förändringsprogrammet Finance 2.0, i syfte att skapa en effektiv och värdeskapande ekonomihantering genom till exempel tydliga processer, nya arbetssätt, utökat samarbete och kompetensutveckling. Ulf har även varit delaktig i flera större förvärv, samt styrelseledamot i delägda Viking Malt.

– Jag vill rikta ett stort tack till Ulf för hans viktiga insatser som CFO på Lantmännen. Ulf är en mycket god ledare och skicklig CFO. Han har gjort ett mycket betydelsefullt arbete för Lantmännens positiva utveckling, inte minst i projektet Finance 2.0 och i utvecklingen och exekveringen av vår strategi. Jag önskar Ulf all framgång i framtiden och med hans nya uppdrag, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Ulfs sista dag på Lantmännen blir den 4 oktober. Rekryteringen av Ulfs ersättare till positionen som Group CFO på Lantmännen påbörjas omgående.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com