Lantmännen utökar sin havrekapacitet genom förvärv av produktionsanläggning i östgötska Kimstad

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännen har signerat ett avtal om förvärv av en produktionsanläggning i Sverige från brittiska Tate & Lyle. Förvärvet ger Lantmännen möjligheter att utöka sin havrekapacitet och samtidigt satsa ytterligare på vidareförädling av havre. 

Lantmännen förvärvar en havrekvarn med en kapacitet på 55 000 ton och en anläggning för vidareförädling av havre i Kimstad utanför Norrköping. Havre är en central gröda för det svenska jordbruket och Lantmännens medlemmar. Det finns ett stort globalt intresse för havre, en gröda som har flera viktiga hälsofördelar, och efterfrågan på förädlade havreprodukter stiger kraftigt. Med den utökade havrekapaciteten kan Lantmännen möta den växande efterfrågan hos kunderna i den nordiska livsmedelsindustrin.

– Havre är ett strategiskt satsningsområde för Lantmännen och vidareutvecklingen av havreaffären är central för vår strategi ”Jord till Bord 2030”. Vi har redan idag en stark position inom havre och detta förvärv ger Lantmännen tillgång till en modern kvarn som kompletterar befintlig produktionskapacitet inom havre och skapar en unik möjlighet att utveckla och producera ingredienser med havre som råvara, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen. 

Havre från Norden har en stark ställning i världen tack vare sin höga kvalitet. Lantmännen är Nordens ledande havreaktör med tre havrekvarnar i Sverige, Danmark och Norge och satsar långsiktigt på vidareförädling, forskning och innovation inom havre. Lantmännen marknadsför livsmedel och ingredienser baserade på havre till livsmedelsindustrin, och är drivande inom forskning och innovation för att utveckla framtidens havreprodukter. Forskningen sker både internt på Lantmännen och genom samarbetspartners som ScanOats i Lund och via det delägda svenska bioteknikföretaget CropTailor.

Anläggningen förvärvas från börsnoterade Tate & Lyle (TATE: LON), ett brittiskt bolag som levererar specialingredienser till bland annat livsmedelsindustrin. På anläggningen, där cirka 35 personer arbetar, produceras idag havreprotein, betaglukan och havrestärkelsemjöl. Produktionsprocesserna på anläggningen har stora likheter med produktionen på Lantmännen Reppe och när förvärvet är avslutat kommer anläggningen att vara en del av division Energi inom Lantmännen.

– Lantmännen Energi har redan idag hög kompetens inom vidareförädling av vete, och havreprodukter är ett mycket bra komplement till vår nuvarande affär. Förvärvet leder till att Lantmännen kan öka produktionskapaciteten av värmebehandlad havre signifikant och ger oss möjlighet att skapa mervärde inom havreförädling. Detta ger också upphov till synergier både inom Energidivisionen och inom övriga verksamheter på Lantmännen, säger Magnus Kagevik, chef för division Energi på Lantmännen.  

Avtalet signerades den 22 mars och transaktionen väntas genomföras i slutet av mars.

Bilder finns på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna: 

Magnus Kagevik, chef division Energi på Lantmännen
Tel: 0724 52 63 83
E-post: magnus.kagevik@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com