Lantmännen uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt, 2019

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännens styrelse har beslutat att uppdatera sitt MTN-program – ett program som kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat Lantmännens grundprospekt.

Styrelsen i Lantmännen ek för har beslutat att uppdatera sitt Medium Term Note-program. Med anledning av MTN-programmet har Lantmännens styrelse upprättat ett grundprospekt. Finansinspektionen har idag den 22 november 2019 godkänt och registrerat grundprospektet.

MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. MTN-programmet utgör en ram inom vilken Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form här och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på begäran i pappersform på Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.

För mer information kontakta gärna: 
Michael Sigsfors, tf. ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Jonas Christoffersson, Group Risk Management and Treasury Director, Lantmännen
Tel: 010 556 00 00


Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com