Lantmännen slutför förvärvet från Tate & Lyle

Pressmeddelanden, 2019

Lantmännens förvärv av en kvarn och en anläggning för vidareförädling av havre i Kimstad har nu slutförts, vilket kommer att stärka Lantmännens position på havremarknaden.

För drygt en vecka sedan signerade Lantmännen avtal om förvärv av en havrekvarn och en anläggning för vidareförädling av havre i Kimstad utanför Norrköping. Transaktionen mellan Lantmännen och brittiska Tate & Lyle har nu genomförts och förvärvet är avslutat.

Förvärvet ger Lantmännen tillgång till en havrekvarn med en kapacitet på 55 000 ton, som kompletterar befintlig produktionskapacitet inom värmebehandlad havre. Det ger också Lantmännen möjlighet att satsa ytterligare på vidareförädling av havre samt att utveckla och producera ingredienser med havre som råvara. På anläggningen produceras idag havreprotein som säljs under varumärket PrOatein, betaglukan under varumärkena PromOat och AvenaCare, samt havrestärkelsemjöl.

Cirka 35 personer arbetar på anläggningen i Kimstad och Lantmännen välkomnar de nya medarbetarna som den 29 mars gick över till Lantmännen.

Läs mer på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/pressmeddelanden/lantmannen-utokar-sin-havrekapacitet-genom-forvarv-av-produktionsanlaggning-i-ostgotska-kimstad/

Bilder finns på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/ 

För mer information, kontakta gärna:  

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com