Lantmännen når första plats i ny hållbarhetsstudie

Pressmeddelanden, 2019

Under 2018 prisades Lantmännen som ett av Sveriges mest hållbara varumärken i Sustainable Brand Index – både av svenska konsumenter och av företagskunder. Nu rankas Lantmännen som nummer ett i Inter Business Initiatives studie, som mäter och analyserar företags förmåga att nyttja hållbarhet för att skapa holistiskt värde.   

Idag publiceras resultaten för Inter Business Index 2019, en hållbarhetsundersökning där Sveriges 50 största företag har rankats utifrån hållbarhetsperspektiv och företagets förmåga att nyttja det för att driva holistiskt värdeskapande över hela verksamheten. Lantmännen når första plats.

– Utmärkelsen visar att vi kommit långt i vårt arbete med att koppla ihop hållbarhet med affären, vilket är avgörande för att vi ska kunna skapa värde. Och att det arbetet når fram och uppskattas av våra kunder och konsumenter har vi också fått bekräftat av tidigare studier, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.  

Undersökningen baseras på forskning och en analysmetodik som publicerats i två olika vetenskapliga tidskrifter under 2016 och 2017, däribland ”Journal of Management and Sustainability”. Företagen rankas utifrån fyra perspektiv:
Syfte – ett tydligt syfte kopplat till affärsstrategin.
Empati – förmåga att förstå alla intressenter i värdekedjan.
Systemstrategi – förmågan att förstå sin egen plats, kontext, möjligheter och ansvar i både lokala och globala system.
Transformation – innovation, lärande och kreativitet i en föränderlig värld.

Genom att inkorporera förmågorna i företags kärnstrategi och verksamhet skapas värde i alla relationer och en långsiktigt hållbar affär, något som Lantmännen nu uppmärksammas för genom topplaceringen.  

– Detta är en glädjande bekräftelse på att vi är på rätt spår och ger oss positiv energi i vårt fortsatta arbete med att utveckla våra affärer ytterligare avseende hållbart värdeskapande i alla aspekter, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Claes Johansson tog emot utmärkelsen under Inter Business Initiatives och Grant Thorntons seminarium på tisdag 29 januari, där även regeringens ambassadör för CSR-frågor, Jakob Kiefer, närvarade.

Läs mer om Inter Business Initiative och deras hållbarhetsranking: https://www.inter-business.org/

Foto: Johan Spinnell

För mer information, kontakta gärna: 

Claes Johansson, hållbarhetschef
Tel: 010-556 10 05
E-post: claes.johansson@lantmannen.com

Lantmännens Pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här