Nytt samarbete för behandling av franskt utsäde med ThermoSeed

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännenägda ThermoSeed Global fortsätter sin internationella expansion och sluter nu ett samarbetsavtal med det franska företaget Epilor om behandling av utsäde med ThermoSeed.

I januari 2018 köpte Lantmännen huvuddelen av ThermoSeed Global. Syftet var bland annat att driva bolaget i en expansiv riktning för fortsatt utveckling av metoder som bidrar till ett hållbart lantbruk. Sedan dess har nya ThermoSeed-anläggningar tagits i drift för spannmålsutsäde i Norge och linfröutsäde i Frankrike.

ThermoSeed Global har nu tecknat avtal med franska Epilor ‒ ett utsädesföretag som ägs av tre franska lantbrukskooperativ, som årligen producerar cirka 15 000 ton utsäde för den franska och europeiska marknaden. ThermoSeed-processen kommer att tas i drift hos Epilor under andra kvartalet 2019.

– Vi är mycket glada att kunna gå i spetsen för utvecklingen för ett miljövänligt, högproduktivt lantbruk i Frankrike med hjälp av ThermoSeed-tekniken. Vi har övertygats genom utvärdering i fält under ett antal år, och gör denna investering som ett viktigt steg för Epilor och för fransk växtodling, säger Céline Canet, direktör på Epilor.

– Det är glädjande att Epilor nu har beslutat att investera i ThermoSeed. Detta är den andra ThermoSeed-anläggning i Frankrike men den första som ska behandla spannmålsutsäde. Frankrike är Europas största utsädesproducerande land och genom det nya samarbetet med Epilor kan vi ytterligare stärka vår närvaro i Frankrike och förse den franska marknaden med ett högproduktivt och miljövänligt utsäde mitt i Europas kornbod, säger Kenneth Alness, vd ThermoSeed Global.

ThermoSeed är en svensk uppfinning och patenterad process för utsädessanering utan tillsatser, som Lantmännen har varit med och utvecklat. Processen innebär behandling av utsäde med noga reglerad varm, fuktig luft under en bestämd tid. Utsädet blir då fritt från smitta, har full grobarhet och en god lagringsduglighet. ThermoSeed har stora fördelar jämfört med kemisk betning, med både en hög effektivitet gällande smitta och skördenivå och ett konkurrenskraftigt pris.

ThermoSeed, en etablerad saneringsmetod som används i kommersiell skala i Europa och USA marknadsförs idag av Lantmännen BioAgri i Östersjöområdet och av ThermoSeed Global internationellt.

För mer information kontakta: 

Kenneth Alness, vd ThermoSeed Global
Tel: 010-556 18 08
E-post: kenneth.alness@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Bilder finns på http://lantmannen.com/bildbanken/

Om ThermoSeed Global AB
ThermoSeed Global AB är ett bolag inom Lantmännenkoncernen som i nära samarbete med systerbolaget Lantmännen BioAgri AB utvecklar och säljer miljövänliga, högproduktiva produkter för utsädesbehandling. ThermoSeed Global AB är ansvarigt för ThermoSeed-tekniken och för teknikens marknader utanför Östersjöområdet. Inom Östersjöområdet säljs ThermoSeed av Lantmännen BioAgri AB.

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.

Om Epilor SA
Epilor SA är ett utsädesföretag I Lorraine I nordöstra Frankrike, som ägs av tre jordbrukskooperationer: CAL, LORCA och GPB. Epilor sköter utsädesproduktionen för stråsäd som kooperativen har behov av, samtidigt som man är närvarande på hela den franska marknaden via nätverket inom Semences de France, samt på den Europeiska marknaden.