Nya styrelseledamöter i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2018

Under Lantmännens föreningsstämma idag togs beslut om val av styrelseledamöter. Stämman beslutade om nyval av styrelseledamöterna Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson, enligt valberedningens förslag.

Lantmännens föreningsstämma hölls idag den 7 maj 2018 i Stockholm. Föreningsstämman beslutade att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter.

Stämman beslutade om omval av ledamöterna Ulf Gundemark och Ove Gustafsson. Beslut togs även om nyval av styrelseledamöterna Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson, enligt valberedningens förslag. Thomas Magnusson och Pauline Lindwall, styrelseledamöter, har meddelat att de inte står till valberedningens förfogande.

Övriga medlemmar i styrelsen är Per Lindahl, Hans Wallemyr, Gunilla Aschan, Johan Mattsson och Henrik Wahlberg. Under det konstituerande mötet som efterföljde föreningsstämman omvaldes Per Lindahl som styrelseordförande och Hans Wallemyr som vice ordförande.

Lantmännen hälsar Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson välkomna till styrelsen.

Kerstin Arnemo är född 1958 och utbildad lantmästare. Familjen bor på en jordbruksfastighet i Jämtland och bedriver lammproduktion. Kerstin sitter i dag i styrelserna för bland annat Jämtkraft AB, Realbridge AB och Jämtlands saluhall ek för.

Kerstin är en erfaren ledare, styrelseledamot och konsult som växlat mellan operativa uppdrag och konsultarbete i olika branscher. Hon har bland annat varit operativ chef på Inlandsbanan AB, affärsansvarig Elaton, Jämtkraft, projektledare Mentorprogrammet Styrelsekraft i Norrland, och vd för Östersund Automatsvarvning.

− Lantmännen har byggt en stark position i livsmedels-Sverige och jag är stolt över att få förtroendet att vara med och utveckla Lantmännen vidare. Det kommer jag att göra med stort engagemang, helhetssyn och affärssinne. Framtiden tillhör de som har mod att ta nästa steg, säger Kerstin Arnemo.

Sonat Burman-Olsson är civilekonom, född 1958 och bor på Lidingö. Sonat har en stor erfarenhet som styrelseledamot, bland annat som ordförande i svensk Dagligvaruhandel. Hon sitter i dag bland annat i styrelserna för Lindab AB, ICC Sverige, iZettle AB och PostNord.

Sonat har en gedigen och mångårig erfarenhet från företag inom tillverkningsindustri samt från koncerner med detaljhandels- och konsumentinriktning. Hon har tidigare bland annat verkat som koncernchef och vd för Coop Sverige, vice vd och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies & Initiatives Electrolux Group.

− Jag är mycket glad över och hedrad av att ha blivit invald i Lantmännens styrelse. Genom min kännedom om branschen och via kollegor har jag en positiv bild av Lantmännen och stor respekt för företaget. Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla Lantmännen vidare, säger Sonat Burman-Olsson.

Bilder finns på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna: 

Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Anna Carlström, chef Ägarrelationer
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 17:45 CET.