Lantmännens uppsatsstipendium 2018 går till Emma Hellstedt

Nyheter, 2018

2018-12-18  Precisionsodling som en del av framtidens hållbara jordbruk stod i centrum när Lantmännens och Ultuna Studentkårs årliga stipendium delades ut på ULS:s examensbal i lördags.

Lantmännens och Ultuna Studentkårs (ULS) uppsatsstipendium 2018 går till Emma Hellstedt vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Emma tilldelas stipendiet för sin uppsats Precisionsodling av vall, där hon har undersökt sensormätning som analysredskap för proteininnehåll och skörd.

Lantmännens strategichef Patrik Myrelid var på plats för att dela ut priset på ULS:s årliga examensbal i lördags (16 december). Juryns motivering löd:

”För ett gediget arbete som belyser ett högaktuellt ämne, nämligen precisionsodling av vall. Vall är Sveriges största gröda sett till skördeuttag och areal, men ligger långt efter andra grödor när det kommer till precisionsodling. Precisionsodling möjliggör ökad produktivitet i kombination med minskad miljöpåverkan och är därmed en viktig del i framtidens hållbara jordbruk. Vallodling utgör grunden i svensk mjölk- och nötproduktion och det finns ett behov av att tillämpa precisionsodling i den. Ökad kunskap om precisionsodling i vallodling kan bidra till en konkurrenskraftigt svensk livsmedelsproduktion, vilket Emma belyser i sitt kandidatarbete ”

Emma Hellstedt läser fjärde året på agronomprogrammet mark/växt vid SLU. Uppsatsen är Emmas kandidatarbete och består av två delar; en litteraturstudie och en analysdel. Fokus ligger på möjligheten att använda optiska sensorer för att precisera kvävegivan till klövergräs- och gräsvall.  

Uppsatsstipendiet är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU Ultuna. Stipendiet är en belöning till ett framstående studentarbete som lönsamt och hållbart utvecklar Sveriges livsmedelsproduktion. Arbetet ska syfta till att utveckla kunskapen om hur produktiviteten och lönsamheten inom svenska lantbruksföretag kan öka på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ladda ner uppsatsen på https://stud.epsilon.slu.se/12831/.