Lantmännens poolpriser på en stabil nivå

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen presenterar idag sina priser för Pool 1. Perioden har kännetecknats av en varm och torr sommar med historiskt låga skördar som följd. Prisnivåerna har varit stigande vilket bidragit till nivån på Lantmännens poolpriser.

Växtodlingsårets förutsättningar, med en sen och blöt höst följt av en varm och torr sommar, resulterade i att lantbrukarna i Sverige bärgade den lägsta skörden sedan slutet av 50-talet. Flödet av spannmål kommer därmed att ändras väsentligt och Sverige kommer att importera 800-900 tusen ton spannmål mot att normalt exportera 1,5 miljoner ton.

Skörden är lägre än normalt i hela Östersjöområdet, vilket har resulterat i ökade spannmålspriser under sommaren. Eftersom Sverige som importör i år påverkas av ökade frakt- och hanteringskostnader stiger de svenska priserna mer än priserna i Östersjöområdet. Den lägre skörden innebär att Lantmännen har tagit emot en betydligt mindre mängd spannmål från svenska lantbrukare än ett normalår. Kvaliteten på maltkorn och grynhavre är lägre än normalt och detta tillsammans med den lägre skörden har tvingat Lantmännen att köpa stora volymer spannmål utanför Sverige − till högre priser − för att kunna leverera enligt redan ingångna avtal.

– Poolpriserna vi presenterar är resultatet av Lantmännens samlade affärer. I den ena vågskålen har vi stigande priser vilket gjort att vi kunnat sälja spannmål till bra prisnivåer, men den låga skörden och sämre kvaliteten väger upp i den andra vågskålen. Trots det annorlunda året kan vi presentera stabila poolpriser, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.

Poolavtal är ett av flera alternativ i Lantmännens portfölj av spannmålavtal som har ökat i popularitet de senaste åren.

– Intresset för att jobba mer aktivt med sin försäljningsstrategi ökar överlag bland svenska lantbrukare. Poolavtal kan vara en viktig del i lantbrukarnas strategi då det är ett sätt att sprida riskerna i sin försäljning, säger Mikael Jeppsson.

Poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk lyckats med försäljning och prissäkring av spannmål under perioden. Försäljningsperioden sträcker sig mellan april och november. Slutbetalning till de lantbrukare som tecknat poolavtal sker under vecka 50. I bilagan ges några exempel på priser per prisområde.

För mer information, kontakta:

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 04 95
E-post:
mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com