Lantmännens förvärv av finska Raisioagro slutfört

Pressmeddelanden, 2018

I maj meddelade Lantmännen att de ämnar förvärva det finska bolaget Raisioagro. Nu när  affären har slutförts tar Lantmännen ett stort steg in på den finska fodermarknaden, och  förstärker sin närvaro som ledande aktör inom agribusiness i Finland.

I maj annonserade Lantmännen att de ämnade förvärva Raisios nötfoderaffär med två tillhörande foderfabriker och försäljning av insatsvaror för växtodling (inom bolaget Raisioagro). Förvärvet har granskats av berörda konkurrensmyndigheter och godkänts, vilket innebär att bolaget Raisioagro nu är en del av Lantmännen.

Raisioagro är en betydelsefull aktör på den finska lantbruksmarknaden, med en omsättning (2017) på 74 miljoner euro. Genom att förvärva Raisioagro breddar Lantmännen sitt erbjudande i Finland, och förstärker sin närvaro som ledande aktör inom agribusiness på den finska marknaden.

Raisioagro är en väl fungerande verksamhet med goda relationer till sina kunder och leverantörer. Lantmännen kommer att fortsätta att driva verksamheten i sin nuvarande form. När integrationen är genomförd kommer vi att utveckla verksamheten med målet att göra bolaget till en än mer konkurrenskraftig handelspartner inom finskt lantbruk, säger Peter Annas, styrelseordförande i Raisioagro och växtodlingschef på Lantmännen Lantbruk .

Vi är glada att förvärvet nu är slutfört och välkomnar vår nya ägare Lantmännen. Vi tror att Lantmännen, med sitt fokus på lantbruksverksamheten, kommer att förvalta och utveckla Raisioagro till en ännu mer attraktiv aktör på den finska marknaden, säger Mikko Korhonen, tillträdande vd på Raisioagro.

Lantmännen har sedan tidigare en etablerad lantbruksaffär i Finland genom bolaget Lantmännen Agro Oy, med fristående återförsäljare över hela landet. Inom Lantmännen Agro bedriver Lantmännen huvudsakligen handel med spannmål och försäljning av insatsvaror till växtodling samt tillbehör och reservdelar till lantbruksmaskiner.

– Foderverksamheten inom Raisioagro kompletterar vårt erbjudande till det finska lantbruket. Vi räknar med att hitta synergier mellan foderverksamheten och Lantmännen Agro men framförallt innebär förvärvet att vi kan erbjuda ett bredare sortiment på marknaden och att vi kan agera som en helhetsleverantör till finska lantbrukare, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Förvärvet omfattar cirka 70 medarbetare. Utöver den huvudsakliga verksamheten med produktion av foder, bedriver Raisioagro forskning och utveckling inom djurfoder och ligger i framkant inom digitalisering av lantbrukstjänster. Bolaget kommer inledningsvis att verka under bolagsnamnet Raisioagro.

För mer information kontakta: 

Peter Annas, styrelseordförande Raisioagro, växtodlingschef Lantmännen Lantbruk
Tel: 0706 99 03 65
E-post: peter.annas@lantmannen.com

Elisabeth Ringdahl, divisionschef Lantbruk
Tel: 0725 46 46 35
E-post: elisabeth.ringdahl@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Bilder finns på http://lantmannen.com/bildbanken/

  

Om Lantmännen Lantbruk Lantmännen Lantbruk utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, för växtodling, spannmåls- och animalieproduktion, som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannenlantbruk.se

Om Lantmännen  Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.

Om Raisioagro Raisioagro bedriver foderproduktion och försäljning av nötfoder i Finland. Produktionen sker på två foderfabriker i Ylivieska och Kouvola. Marknadsandelen under 2017 var cirka 35 procent och omsättningen 74 miljoner euro. Bolaget sysselsätter cirka 70 medarbetare. Utöver den huvudsakliga verksamheten med produktion av foder, bedriver Raisioagro forskning och utveckling inom djurfoder och ligger i framkant inom digitalisering av lantbrukstjänster.