Lantmännen utökar sitt stöd till medlemmarna i spåren av torkan

Pressmeddelanden, 2018

Kopplat till årets torka och den halverade svenska spannmålsskörden, lanserade Lantmännen i augusti ett kraftfullt åtgärdspaket på nästan en kvarts miljard kronor till sina medlemmar. Nu har Lantmännens styrelse beslutat om ytterligare åtgärder för att underlätta för lantbrukarna.

Lantmännen gick i augusti ut med ett kraftfullt åtgärdspaket på nästan en kvarts miljard kronor till sina medlemmar, och cirka 170 miljoner kronor har redan betalats ut. Lantmännen har även gjort lättnader i spannmålsavtalen, sänkt räntan på krediter och bidragit med rådgivning och stöd kring nya foderstrategier.

Nu vidtas ytterligare åtgärder som ska underlätta för Lantmännens medlemmar som drabbats svårt ekonomiskt av årets dåliga skörd. Styrelsens beslut består av två delar:

- En förlängning av den räntesänkning som infördes på finansieringstjänsten som en del av åtgärdspaketet i augusti. Den lägre räntan gäller nu till den 30 september 2019, dock med förbehåll att räntan kan komma att justeras vid förändring av marknadsräntan.

- Ett erbjudande om kredit fram till 30 september 2019 för återköpskostnaden på ej uppfyllda termins- och poolavtal med samma ränta som på spannmålsförskott, 1,7%, efter sedvanlig kreditbedömning.

– Som ett kooperativt företag fortsätter Lantmännen att underlätta för medlemmarna i ett svårt läge. Vi är väl medvetna om värmen och torkans långsiktiga effekter och därför har styrelsen beslutat om att komplettera paketet som vi gick ut med i augusti med fler konkreta åtgärder, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Som en del av det tidigare beslutade åtgärdspaketet får medlemmarna en extra rabatt och tillägg på två procent på handel med Lantmännen Lantbruk under perioden 1 september till och med 31 december 2018.

För mer information, kontakta gärna: 

Per Lindahl, styrelseordförande, Lantmännen
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-postper.olof.nyman@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här