Lantmännen uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt, 2018

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännens styrelse har beslutat att uppdatera sitt MTN-program – ett program som kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat Lantmännens grundprospekt.

Styrelsen i Lantmännen ek för (”Lantmännen”) har beslutat att uppdatera sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”). Med anledning av MTN-programmet har Lantmännens styrelse upprättat ett grundprospekt. Finansinspektionen har idag den 23 november 2018 godkänt och registrerat grundprospektet.

MTN-programmet är ett led i att bredda finansieringen och kompletterar Lantmännens befintliga upplåning. MTN-programmet utgör en ram inom vilken Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett (1) år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre (3) miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form här och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se) samt på begäran i pappersform på Lantmännens huvudkontor, S:t Göransgatan 160 A, 104 25 Stockholm.  

För mer information kontakta gärna: 

Peter Davidsson, Head of Treasury, Group Treasury
Helen Larsson, Senior Legal Counsel, Legal Affairs & Compliance
David Halef, Corporate Finance Manager, Deputy Group Treasurer, Group Treasury
Tel: 010 556 00 00

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com