Lantmännen undertecknar öppet brev till EU:s energiministrar

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen uppmanar tillsammans med andra svenska storbolag EU:s energiministrar att anta ambitiösa och långsiktiga klimatmål. I ett öppet brev inför nästa energitoppmöte vill företagen se skärpta mål vad gäller förnybar energi och klimat – globalt och inom EU.

I slutet av maj hålls det årliga internationella energiministermötet, ”The Clean Energy Ministerial”, i Malmö. Inför mötet har Lantmännen, tillsammans med sjutton andra svenska storbolag, undertecknat ett öppet brev med uppmaning till ministrarna att anta ambitiösa mål på klimat- och energiområdet.

I brevet efterlyses beslut om skärpta mål för energieffektiviseringsdirektivet (EED) och förnybartdirektivet (RED) samt ett nytt övergripande klimatmål där EU åtar sig att bli klimatneutralt senast 2050. Resultatet från mötet kommer att spela stor roll för kommande EU-beslut på området samt för FN:s klimatkonferens, COP24, som hålls i Polen i december 2018.

Sverige ligger redan i framkant på klimat- och energiområdet globalt, där Lantmännen är en ledande aktör som fortsätter att driva på utvecklingen från fossilt till förnybart.

– Genom Lantmännen Agroetanol har vi visat på möjligheterna att producera hållbara biodrivmedel, vilket är nödvändigt i omställningen mot fossilfritt. Därför har vi valt att underteckna brevet som ligger till grund för kommande viktiga beslut, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen och styrelseledamot i Svebio och World Bioenergy Association – organisationer som båda driver på utvecklingen av hållbar bioenergi.

Initiativet till brevet kom ursprungligen från organisationerna 100% Förnybart och WWF Sverige, som nu har samlat flera svenska storföretag, såsom H&M, Ikea, Sveaskog, Polarbröd, Riksbyggen m.fl. för att underteckna uppmaningen till EU:s energiministrar.

Läs brevet här

För mer information, kontakta gärna: 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Tel: 0706 02 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com