Lantmännen på god väg att fördubbla den ekologiska spannmålshandeln

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännens ekologiska volymer ökar och företaget är på god väg att nå sina mål inom den ekologiska spannmålshandeln. Den ökade försäljningen syns framförallt inom foder, utsäde, frö och spannmål, vilket presenterades under Ekogalan i Stockholm förra veckan.   

I början av 2017 satte Lantmännen ett ambitiöst mål om att fördubbla handeln med ekologiskt spannmål, totalt 200 000 ton till år 2020. En summering av fjolåret visar att företaget är på god väg; under 2017 uppgick spannmålsvolymen till cirka 130 000 ton.

– På Lantmännen arbetar vi kontinuerligt med att utveckla affärerna för våra lantbrukare och här har vi sett ett växande intresse för det ekologiska, vilket syns i fjolårets försäljning. Det är viktigt att vi fortsätter att jobba tillsammans och ser till att det finns bra avsättningsmöjligheter för det ekologiska även i framtiden, säger Elisabeth Ringdahl, divisionschef på Lantmännen Lantbruk.

Ekogalan ägde rum i Stockholm torsdagen den 25 januari, för sjunde året i rad. Forumet samlar intressenter genom hela den ekologiska värdekedjan – ”från mylla till hylla” – och har blivit en allt viktigare mötesplats för branschen. Elisabeth Ringdahl var en av talarna under dagen och berättade om Lantmännens satsningar på ekologiskt från jord till bord. Även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog medverkade vid konferensen.

– Det känns viktigt för oss att delta i Ekogalan där vi får möjlighet att möta lantbrukare, kunder och kollegor och diskutera hur vi kan skapa bra förutsättningar för hela den ekologiska värdekedjan, bland annat genom export. Vi jobbar aktivt för att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft. Både den konventionella och ekologiska odlingen behövs i framtidens lantbruk, säger Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen, som också var på plats och representerade Lantmännen under Ekogalan.

För mer information, kontakta gärna: 

Elisabeth Ringdahl, chef division Lantmännen Lantbruk
Tel: 0725 46 46 35
E-post: elisabeth.ringdahl@lantmannen.com

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen
Tel: 0706 51 89 33
E-post: patrik.myrelid@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här