Lantmännen och Felleskjøpet Agri i digitalt samarbete

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen och Felleskjøpet Agri initierar nu ett samarbete för att tillsammans utveckla digitala lantbruksnära tjänster, som syftar till att öka produktiviteten och lönsamheten på gårdarna. Samtidigt går Felleskjøpet Agri in som delägare i Dataväxt. 

Lantmännen lanserade i maj 2017 det digitala verktyget LM2 ‒ en portal som samlar alla Lantmännens digitala tjänster under ett paraply och som syftar till att optimera insatserna på de svenska gårdarna. Sedan dess har Lantmännen utvecklat och lanserat många nya digitala tjänster, främst inom växtodling och spannmålshandel.

Felleskjøpet, ett lantbrukskooperativ som ägs av 44 000 norska lantbrukare, lanserade i augusti 2017 den digitala portalen Min Gård som innehåller fler tjänster kopplade till animalieproduktion. Lantmännen och Felleskjøpet Agri har sedan tidigare ett nära samarbete inom foderutveckling. 

Dataväxt, som är majoritetsägt av Lantmännen, är ett teknik- och kunskapsbaserat företag med lång erfarenhet av utveckling av digitala tjänster och tillhandahåller idag innovativ mjuk- och hårdvara till svenska lantbrukare.

– Lantmännen, Felleskjøpet Agri och Dataväxt ligger alla i framkant avseende digitala lantbruksnära tjänster. Vi kompletterar varandra bra och genom samarbetet kommer vi att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och tjänster, säger Carin Ritter, strategisk utvecklare på Lantmännen. 

Samarbetet mellan de tre företagen kan beskrivas i två delar. Den ena delen möjliggör utbyte av befintliga digitala tjänster och verktyg, vilket kommer göra att svenska och norska lantbrukare kan ta del av redan utvecklade och inarbetade digitala tjänster snabbare. Den andra delen innebär att Lantmännen, Dataväxt och Felleskjøpet Agri gemensamt kan driva den framtida utvecklingen av lantbruksnära digitala tjänster för ökad produktivitet och lönsamhet i svenskt och norskt lantbruk.

– Felleskjøpet Agri, Lanmännen och Dataväxt ska tillsammans jobba för ökad digitalisering i lantbruket, vilket också ger ökad produktvitet och lönsamhet både i det norska och svenska lantbruket, säger Bjarne Holm, utvecklingschef för landbruk i Felleskjøpet.

Utöver det utökade samarbetet företagen emellan, kommer Felleskjøpet Agri att gå in som ytterligare en minoritetsägare i Dataväxt och samtidigt blir Felleskjøpet Agri återförsäljare av Dataväxts mjuk- och hårdvara i Norge. Lantmännen förvärvade 2016 en majoritetspost i Dataväxt och den behåller man även i fortsättningen.

– Samarbetet innebär att vi kommer kunna expandera till en ny marknad och erbjuda norska lantbrukare våra tjänster. Med Felleskjøpet Agri som ägare har vi ytterligare en stark aktör i vår verksamhet vilket bidrar till fortsatt att utveckling av våra tjänster, säger Johan Martinsson, marknad- & affärsutvecklingsansvarig på Dataväxt.

För mer information kontakta: 

Carin Ritter, strategisk utvecklare, Lantmännen Lantbruk
Tel: 0703 84 78 94
E-post: carin.ritter@lantmannen.com

Elisabeth Ringdahl, divisionschef Lantbruk
Tel: 0725 46 46 35
E-post: elisabeth.ringdahl@lantmannen.com

Johan Martinsson, Marknad- & affärsutvecklingsansvarig
Tel: 0514-65 02 12
E-post: jm@datavaxt.se

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Bilder finns på http://lantmannen.com/bildbanken/

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på lantmannen.com.

Om Felleskjøpet Agri 
Felleskjøpet Agri är ett kooperativ ägt av 44 000 lantbrukare, omsätter 15,5 miljarder norska kronor och har cirka 3 600 anställda. Verksamheten innefattar också cirka 100 lantbruksbutiker runt om i Norge. Felleskjøpet äger också Granngården som har cirka 100 butiker runt om i Sverige.

Om Dataväxt
Dataväxt AB är ett teknik- och kunskapsbaserat företag med rötterna i det svenska lantbruket. Företaget startade 1996 med att utveckla en programvara för dokumentation i växtodlingen. Idag marknadsförs en rad olika produkter för dokumentation, spårbarhet och uppföljning inom den gröna sektorn.