Lantmännen inför optisk kvalitetskontroll av spannmål

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen har beslutat att använda analysinstrumentet Cgrain Value för skalskador och fusariumanalyser under skörd 2018. Instrumentet kommer att ge en ännu mer objektiv analys av spannmålens kvalitet.

Cgrain AB utvecklar och säljer instrument för optisk kvalitetsbestämning av spannmål. Det startade som ett forskningsprojekt vid Uppsala Universitet med finansiering av Lantmännens Forskningsstiftelse. Idag ägs bolaget gemensamt av Lantmännen och grundaren Jaan Luup. Cgrain tillhandahåller instrumentet Cgrain Value som genom den senaste bildanalystekniken analyserar kvaliteten på spannmålskärnor. I en analys med Cgrain Value fås tre bilder på varje kärna som kategoriseras, analyseras och lagras. Metoden är objektiv samtidigt som den är mindre resurskrävande än visuell bedömning – en tydlig effektivisering av analysarbetet.

Tillsammans med mälteriet Viking Malt och den globala laboratoriegruppen Eurofins har Lantmännen och Cgrain säkerställt att instrumentet är minst lika tillförlitligt som visuell bedömning av både skalskador och fusarium. För skörden 2018 kommer Eurofins använda Cgrain Value för att utföra dessa två analyser åt Lantmännen. Framöver ska instrumentet användas till fler analyser.

– Att använda Cgrain Value för analyser ger oss säkra analysresultat och en bättre möjlighet att fokusera ännu mer på kvalitet. Utvecklingen tillsammans med en stor kund som Viking Malt gör också att vi känner oss trygga i resultatens tillförlitlighet, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.

Cgrain är ett bra exempel på en innovation från Lantmännens Forskningsstiftelse. Lantmännens Forskningsstiftelse finansierar varje år med 25 miljoner kronor projekt hos forskare och innovatörer vid universitet, högskolor och institut i Norden. Totalt satsar Lantmännen 250 miljoner kronor på forskning årligen, både i egen regi och i partnerskap med andra företag och organisationer, och har ett världsomspännande forskningsnätverk.

– Cgrain Value är utvecklat efter ett direkt behov från Lantmännen och våra ägare. Tillsammans med Jaan Luup har vi kunnat ta vidare forskningsprojektet till en tillförlitlig metod som aktörer i hela spannmålsvärdekedjan tjänar på att använda. Med det här projektet hoppas vi kunna sätta en ny standard i branschen, säger Mats Larsson, forskningsdirektör på Lantmännen.

För mer information, kontakta:

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 04 95
E-post:
mikael.jeppsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com