Lantmännen förvärvar ThermoSeed Global AB för ökad satsning på hållbart utsäde

Nyheter, Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen har köpt majoriteten av aktierna i bolaget ThermoSeed Global AB. Därmed säkerställs möjligheten till fortsatt satsning på miljövänlig behandling av utsäde, både i Sverige och internationellt.

Det svenska bolaget ThermoSeed Global AB är en avknoppning från det holländska företaget Incotec. I samarbete med Lantmännen BioAgri har ThermoSeed Global AB marknadsfört ThermoSeed utanför Skandinavien sedan 2010. ThermoSeed är en effektiv och miljövänlig metod för utsädesbehandling utan tillsatser, som Lantmännen var med och utvecklade.

I januari i år förvärvade Lantmännen 90,1 procent av aktierna i ThermoSeed Global AB. Genom förvärvet kan Lantmännen fortsätta att driva utvecklingen av metoder som bidrar till ett hållbart lantbruk. Resterade aktier ägs av Kenneth Alness, vd för ThermoSeed Global AB.

Intresset för ThermoSeed är mycket stort, såväl i Sverige som internationellt, och verksamheten är i en expansiv fas. Med Lantmännens kunnande och breda kontaktnät har ThermoSeed Global AB en stabil huvudägare och bra plattform för fortsatt internationell expansion och utveckling.

– Det är glädjande att vi genom förvärvet kan samla all ThermoSeed-verksamhet inom Lantmännen och samtidigt ta en aktiv del i tillväxten av ThermoSeed. Tillsammans med skjutkraftstester och vår växtförädling som ligger i framkant med att ta fram robusta, högavkastande sorter, är ThermoSeed en teknik som passar väl in i Lantmännens vision om en innovativ och ansvarsfull utveckling av svenskt lantbruk, säger Peter Annas, chef för Utsäde/Frö och Handelsvaror på Lantmännen Lantbruk.

– Vi har idag ThermoSeed-verksamhet i stor skala i Sverige, Norge och USA, och intresset har ökat markant. Med Lantmännen som ny huvudägare kommer vi kunna bredda användningen av metoden till fler grödor och andra marknader så att den gemensamma ThermoSeed-kompetensen kommer fler kunder tillgodo, säger Kenneth Alness, vd för ThermoSeed Global AB.

För mer information, kontakta:

Peter Annas, chef för handelsvaror och utsäde/frö, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010-556 04 28
E-post:
peter.annas@lantmannen.com

Kenneth Alness, vd ThermoSeed Global AB
Tel: 010-556 18 08
E-post:
kenneth.alness@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com 

Fakta ThermoSeed
ThermoSeed är en svensk uppfinning och patenterad process för utsädessanering utan tillsatser. Processen innebär behandling av utsäde med noga reglerad varm, fuktig luft under en bestämd tid. Utsädet blir då fritt från smitta, har full grobarhet och en lagringsduglig vattenhalt. ThermoSeed konkurrerar med kemisk betning både genom konkurrenskraftigt pris och hög effektivitet.