Lantmännen erhåller en ”investment grade rating” från Moody’s

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen har idag erhållit en investment grade rating från kreditvärderingsinstitutet Moody’s med betyget Baa3, stabila utsikter (”stable outlook”).

Lantmännen är sedan 2015 närvarande på den svenska kapitalmarknaden genom sitt obligationsprogram (MTN) med en emitterad volym som idag uppgår till 1 250 miljoner kronor av ett program på totalt 3 000 miljoner kronor. Dessutom har bolaget kortfristiga certifikatprogram på kapitalmarknaden i SEK (Sverige) och i EUR (Finland).

– Det är positivt för Lantmännen att ha ett officiellt kreditbetyg som våra investerare kan relatera till. Kreditbetyget är i linje med våra förväntningar och är ett kvitto på att vi är ett långsiktigt finansiellt stabilt företag. Detta förbättrar våra möjligheter till finansiering i framtiden, via svenska och internationella kapitalmarknader, till fördelaktiga villkor. Vi får samtidigt en ökad tillgänglighet till kapital, säger Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör på Lantmännen.

Enligt Moody’s återspeglar Lantmännens Baa3-rating kooperativets starka ställning på marknaden. Företaget har betydande marknadsandelar med diversifierade affärsområden och låg korrelation mellan segmenten sett till omsättning och lönsamhet.

– Lantmännens nya officiella kreditbetyg är mycket positivt inför Lantmännens planerade emission av långfristiga lån på den tyska kapitalmarknaden (Schuldschein), säger Ulf Zenk.

För mer information, kontakta gärna: 

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Peter Davidsson, Head of Group Treasury
Tel: 0722 18 74 68
E-post: peter.davidsson@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Läs mer om Lantmännens MTN-program på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/nyheter/lantmannen-uppdaterar-mtn-program-och-offentliggor-prospekt/

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018 kl. 10:30 CET.