Lantmännen del av Växadagarna 2018

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen medverkade vid Växadagarna Mjölk och Kött, som hölls i Umeå och Jönköping. Arenan samlar aktörer och intressenter inom svensk animalieproduktion. En lönsam mjölk- och köttproduktion är avgörande för ett livskraftigt lantbruk i Sverige.  

Växadagarna Mjölk och Kött är en viktig mötesplats som samlar branschen för samtal och föreläsningar kring den svenska kött- och mjölkproduktionen. Drygt 800 besökare och ett trettiotal utställande företag per ort deltog i årets konferensdagar. Temat för 2018 var ”Vi skapar framtiden idag”, där innovation och utveckling är en viktig del för att stärka det svenska lantbrukets konkurrenskraft.

– En viktig del av Lantmännens långsiktiga inriktning är att stärka bandet till djurhållningen. Det finns ett tydligt beroende och en ömsesidig nytta av både en framgångsrik växtodling och en konkurrenskraftig djurhållning i Sverige, säger Per Lindahl, styrelseordförande i Lantmännen. 

Per Lindahl lyfte i sitt anförande fram hur Lantmännen jobbar för att utveckla och stärka lantbruksaffären tillsammans med lantbruksföretagen, där foderaffären är ett prioriterat område. En hög fodereffektivitet bidrar till en lönsammare och mer hållbar animalieproduktion i Sverige, vilket i sin tur skapar värde för konsumenten.

Utöver Lantmännen och representanter från olika delar av branschen medverkade även landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och civilminister Ardalan Shekarabi. Shekarabi betonade de svenska mervärdena och att svenska lantbrukare tydligare ska premieras inom offentlig upphandling framgent.

Lantmännen och Växa Sverige ser stora möjligheter och utvecklingspotential inom den svenska kött- och mjölkproduktionen.

– Det är verkligen positivt att Lantmännen och vi i Växa Sverige delar tilltron till svensk matproduktion, och att vi känner att vi från båda håll är överens om att satsa på att öka produktionen i Sverige, säger Marita Wolf, styrelseordförande i Växa Sverige.

Om Växadagarna Mjölk och Kött

Växadagarna Mjölk och Kött är mötesplatsen för ökad kunskap och inspiration bland lantbrukare, experter och andra verksamma inom mjölk- och köttproduktion. Växadagarna 2018 arrangerades i Umeå den 23 och 24 januari respektive i Jönköping den 31 och 31 januari. Konferensen är en vidareutveckling av de populära Mjölkföretagardagarna, som arrangerats i över tio år på fem orter. Samarbetspartners i år var Lantmännen, LRF Konsult, LRF Kött samt LRF Mjölk.  

Läs mer om Växadagarna Mjölk och Kött 2018 på Växa Sveriges hemsida: https://www.vxa.se/nyheter2/2018/vaxadagarna---tack-for-denna-gang/

För mer information, kontakta gärna: 

Mette Rehnström, Marknads- och kommunikationschef Växa Sverige
Tel: 010 471 06 42
E-post: mette.rehnstrom@vxa.se

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här