Lantmännen Cerealia förvärvar delar av Ceres i Bjuv

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen Cerealia köper upp delar av verksamheten i det skånska livsmedelsföretaget Ceres, en tidigare underleverantör till bolaget. I samband med förvärvet erbjuds över en tredjedel av medarbetarna på Ceres anställning hos Lantmännen.

Lantmännen Cerealia undertecknade 7 juni avtal om förvärv av mixing- och packningsverksamheten från Ceres i skånska Bjuv. Lantmännen Cerealia driver därmed vidare produktionen av torra livsmedel på fabriken i Bjuv. 13 medarbetare, det vill säga över en tredjedel av personalstyrkan på Ceres, har erbjudits anställning hos Lantmännen.

− Vi är mycket nöjda med förvärvet. Vi kan nu säkra tillverkningen av våra bröd- och kakmixer, och driva och utveckla verksamheten i Bjuv långsiktigt, säger Carl-Peter Thorwid, vd för Lantmännen Cerealia.

Tidigare vd för Ceres, Johnny Ghosal, kommer att kvarstå som rådgivare i verksamheten under en period. Ny driftschef för anläggningen blir Johan Nilodahl, platschef på Lantmännen Cerealias anläggning i Malmö.

Ceres lämnade in en konkursansökan i början av maj i år. Lantmännen övertar den uppköpta verksamheten omedelbart och i förvärvet ingår maskiner och inventarier, viss personal, visst lager och immateriella rättigheter. I samband med förvärvet kommer Lantmännen Cerealia att hyra delar av den fastighet där verksamheten idag bedrivs. Fastigheten ägs av Ceres Property AB, som inte är i konkurs.

För mer information, kontakta:

Carl-Peter Thorwid, vd Lantmännen Cerealia
Tel: 0725 04 95 86
E-post: carl-peter.thorwid@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com