Lantmännen är på plats i Almedalen nästa vecka

Nyheter, 2018

Nästa vecka går Almedalsveckan av stapeln i Visby. Flera representanter från Lantmännen kommer att vara på plats och deltar i ett stort antal seminarier och evenemang. Lantmännen står även som arrangör för ett seminarium, tillsammans med Preem, där vikten av inhemsk produktion av hållbara biodrivmedel står i fokus.

Lantmännen kommer att delta i ett flertal seminarier och rundabordssamtal under Almedalsveckan. Bland representantarena från Lantmännen finns Lantmännens vice vd Per Arfvidsson, Lantmännens chef för division energi Magnus Kagevik, Alarik Sandrup (näringspolitisk chef), Patrik Myrelid (strategichef), samt Jan Mauritzson (vd Lantmännen Agroetanol). Stort fokus ligger på hållbarhet och seminarierna behandlar bland annat minskad klimatpåverkan, hur andelen förnybara bränslen kan höjas samt hur Sverige kan utveckla en konkurrenskraftig livsmedelssektor i världsklass.

– Under årets Almedalsvecka har Lantmännen blivit inbjudna till att medverka i rekordmånga seminarier, vilket tydligt indikerar ett mycket stort intresse för vår verksamhet, inte minst inom bioenergi, livsmedel och hållbarhet. Jag noterar också att det finns ett stort intresse för Lantmännen och det svenska lantbruket nu när kris och beredskap diskuteras i högre utsträckning. Utan tvekan ligger vi helt rätt i flera mycket centrala framtidsfrågor, vilket är mycket glädjande och inte minst visar att vi är ett företag i tiden, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Onsdagen den 4 juli anordnar Lantmännen och Preem ett seminarium på temat svensk biodrivmedelspolitik. Lantmännen och Preem kommer tillsammans med konsultföretaget Sweco att presentera en rapport som visar vad utfallet är av nuvarande politiska styrmedel för biodrivmedel. Sverige har ambitiösa miljömål som en följd en ambitiös politik för minskade utsläpp i transportsektorn, men det saknas fortfarande politiska förutsättningar för ökad inhemsk produktion av biodrivmedel.

Alarik Sandrup, Lantmännens näringspolitiska chef, kommer att medverka i seminariet och bland de medverkande finns även representanter från Preem och Sweco samt riksdagsledamöter, forskare och generalsekreteraren för Naturskyddsföreningen. Seminariet, ”Svensk drivmedelspolitik – på rätt eller fel väg?” äger rum den 4 juli klockan 10.00-11.00 på Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6 i Visby. Varmt välkomna att komma och lyssna!

Läs gärna mer om Lantmännens deltagande i Almedalsveckan på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/lantmannen-i-almedalen/

För mer information, kontakta: 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef
Tel: 0706 02 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com