Lantmännen Agroetanol i förlikningsprocess med EU-kommissionen

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen Agroetanol är i en förlikningsprocess med EU-kommissionen i etanolutredningen.

Sedan oktober 2014 har EU-kommissionen granskat Lantmännen Agroetanol och andra etanoltillverkare för misstänkt överträdelse av konkurrensreglerna inom handel med etanol.

Lantmännen har samarbetat fullt ut med EU-kommissionen under utredningen och Lantmännens tidigare avsättning bedöms vara tillräcklig.

Tidpunkt för beslut beror på kommissionens handläggning.

För mer information, kontakta:

Tora Zeijlon, Head of Corporate Communication
Tel:
010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com 

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 augusti 2018 kl. 10:00 CET.