Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson föreslås som nya styrelseledamöter i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2018

Lantmännen presenterar idag valberedningens förslag till ny styrelse. Som nya styrelseledamöter föreslås Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson.

Lantmännens styrelse har under 2017 bestått av ordförande Per Lindahl, ledamöter Ulf Gundemark, Ove Gustafsson, Pauline Lindwall, Johan Mattsson, Thomas Magnusson, Gunilla Aschan, Henrik Wahlberg och Hans Wallemyr, samt tre arbetstagarrepresentanter.

I år går mandattiden utgår för Ulf Gundemark, Ove Gustafsson, Pauline Lindwall och Thomas Magnusson. Pauline Lindwall och Thomas Magnusson har meddelat att de inte står till valberedningens förfogande.

Inför föreningsstämman 2018 föreslår valberedningen omval av Ulf Gundemark och Ove Gustafsson, samt nyval av Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson.

– Kerstin Arnemo och Sonat Burman-Olsson har båda en gedigen erfarenhet av såväl operativa som strategiska uppdrag och har verkat på olika positioner inom företag kopplade till lantbruk och livsmedel, vilket kommer vara en tillgång i styrelsearbetet, säger Kjell Eriksson, valberedningens ordförande.

Kerstin Arnemo är född 1958 och utbildad lantmästare. Familjen bor på en jordbruksfastighet i Jämtland och bedriver lammproduktion. Kerstin är en erfaren ledare, styrelseledamot och konsult som växlat mellan operativa uppdrag och konsultarbete i olika branscher. Kerstin har bland annat varit operativ chef på Inlandsbanan AB, affärsansvarig Elaton, Jämtkraft, projektledare Mentorprogrammet Styrelsekraft i Norrland, och vd för Östersund Automatsvarvning. Kerstin sitter i dag i styrelserna för bland annat SEKAB, Jämtkraft AB, Landshypotek ek för och Jämtlands saluhall ek för.

Sonat Burman-Olsson är civilekonom, född 1958 och bor på Lidingö. Sonat har en gedigen och mångårig erfarenhet från företag inom tillverkningsindustri samt från koncerner med detaljhandels- och konsumentinriktning. Hon har även stor erfarenhet som styrelseledamot, bland annat som ordförande i svensk Dagligvaruhandel. Sonat har tidigare bland annat verkat som koncernchef och vd för Coop Sverige, vice vd och CFO för ICA Gruppen samt Vice President, Global Marketing Strategies & Initiatives Electrolux Group. Sonat sitter i dag bland annat i styrelserna för Lindab AB, ICC Sverige och iZettle AB.

Valen sker vid Lantmännens föreningsstämma som hålls måndagen den 7 maj på Hilton Stockholm Slussen Hotel, Guldgränd 8, Stockholm. 

Bilder finns på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

För ytterligare frågor, kontakta:

Kjell Eriksson, valberedningens ordförande                 
Tel: 0703 22 59 60
E-post: kjell@ekholmendal.se 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com