Frukostmöte 5/12 om de stora kostnadsökningarna i livsmedelsindustrin och behovet av höjda konsumentpriser

Pressmeddelanden, 2018

Media hälsas välkomna till ett frukostmöte den 5 december, arrangerat av Livsmedelsföretagen och Lantmännen. Några av ämnena som kommer att avhandlas är de kraftigt ökade råvarukostnaderna som många producenter nu upplever, läget för det svenska lantbruket efter sommarens torka och behovet av ökade konsumentpriser.

Mötet inleds av Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman. Därefter presenterar chefekonom Carl Eckerdal sitt Konjunkturbrev för tredje kvartalet 2018, i vilket han bl. a. har tagit reda på hur stora kostnadsökningar Livsmedelsföretagens medlemsföretag nu drabbas av som ett resultat av torkan. Carl kommer även att förklara hur mycket konsumentpriserna bör höjas för att täcka de ökade kostnaderna.

Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson kommer därefter att ge en fördjupad beskrivning av situationen för svenskt lantbruk och vilka konsekvenser torkan har för Lantmännen. Per Arfvidsson, vice vd för Lantmännen och ordförande i Sweden Food Arena, kommer att prata om svenska mervärden och vikten av att värna svensk livsmedelsproduktion. Per kommer även berätta om Sweden Food Arena, en samverkansarena för forskning och innovation för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Livsmedelsföretagens Konjunkturbrev kommer ut fyra gånger per år och bygger på en enkät bland Livsmedelsföretagens medlemsföretag samt svensk och internationell statistik.

Tid: onsdagen den 5 december kl. 08:30-09:30. Vi bjuder på frukost från kl 08:00.

Plats: Lantmännens huvudkontor, Sankt Göransgatan 160A, Provköket (anmäl dig till Lantmännens presschef Tora Zeijlon i receptionen)

Anmälan: Maila Daniel Emilson, press- och mediechef på Livsmedelsföretagen, på daniel.emilson@li.se, senast 4 december kl 12:00. OBS! Begränsat antal platser. 

Intervjuer: Efter frukostmötet finns det möjlighet till enskilda intervjuer.

För mer information, kontakta gärna: 

Daniel Emilson, press- och mediechef på Livsmedelsföretagen
Tel: 0762 75 83 60
E-post: daniel.emilson@li.se

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com