Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund besökte Lantmännen Agroetanol

Nyheter, 2018

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) besökte i tisdags bioraffinaderiet Lantmännen Agroetanol i Norrköping. Under rundvisningen av anläggningen diskuterades bland annat förutsättningarna för att producera hållbara biodrivmedel i Sverige samt Lantmännens och E.ON:s uppbyggnad av en cirkulär ekonomi på Händelö i Norrköping.

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, besökte Lantmännen Agroetanol i Norrköping den 20 februari. På plats fanns även representanter från E.ON. De två företagen presenterade hur Lantmännen Agroetanol och E.ON:s fjärrvärmeanläggning Händelöverket tillsammans skapar en cirkulär ekonomi på Händelö i Norrköping.

– Det var fantastiskt kul att visa upp anläggningen och att se Bolunds intresse, både för Lantmännen Agroetanols verksamhet och för samarbetet med andra företag, såsom E.ON, på Händelö i Norrköping. Bolund var imponerad av den innovationskraft vi har på Händelö och av att få se ett konkret exempel på cirkulär ekonomi, säger Jan Mauritzson, vd på Lantmännen Agroetanol.

Lantmännen Agroetanol har under de senaste åren utvecklats till ett världsledande bioraffinaderi med en ökande diversitet vad gäller både råvara och färdiga produkter. I anläggningen i Norrköping raffineras spannmål, men också en ökande andel restprodukter från livsmedelsindustrin. Av råvarorna tillverkar Lantmännen Agroetanol etanol, protein och koldioxid – som i sin tur förädlas till kolsyra till dryckesindustrin, djurfoder samt hållbara biodrivmedel.

– Under besöket diskuterade vi bland annat fördelarna med att använda spannmål och restprodukter från livsmedelsindustrin som råvaror i produktionen på anläggningen, tillvaratagandet av koldioxid i produktionsprocessen samt möjligheterna att minska transporternas klimatpåverkan med hjälp av etanol. Jag är mycket glad över att vi hade tillfälle att visa upp vår hållbara produktion och den klimatnytta vi bidrar med för Bolund, säger Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen.

– Det var otroligt intressant att komma hit och se verksamheten, de olika produktionsprocesserna och bredden av produkter. Något som tydligt kom fram under våra diskussioner var behovet av en långsiktig och förutsägbar politik för en grön omställning. I det sammanhanget är det viktigt att vi har fått en Klimatlag på plats och att vi håller på att omsätta den i konkreta reformer, säger Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister. 

Bolund verkar för och tror på en ljus framtid för hållbara biodrivmedel i Sverige. Biodrivmedel uppgår redan till 20 procent av den totala drivmedelsanvändningen i Sverige, men endast en liten andel av biodrivmedlen är producerade i Sverige, trots en stor potential.

– Det var intressant att se alla spännande planer som Lantmännen Agroetanol har framåt. Tack vare bränslebytet i Sverige - som gör att vi långsiktigt kommer att få mycket mer inblandning av biodrivmedel i både bensin och diesel - tror jag på en stor efterfrågan på biodrivmedel de närmaste decennierna, avslutar Bolund.

Bilder finns på: https://lantmannen.com/press-och-nyheter/bildbanken/

För mer information, kontakta gärna: 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef Lantmännen
Tel: 0706 02 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com