Cirka 150 miljoner på medlemmarnas konton idag som en del av Lantmännens åtgärdspaket

Pressmeddelanden, 2018

Värmeböljan och torkan i Sverige har lättat men situationen för Sveriges lantbrukare är fortsatt svår. Som en del av Lantmännens åtgärdspaket görs nu en första utbetalning på närmare 150 miljoner kronor till medlemmarna.

För att mildra torkans negativa effekter och förbättra förutsättningarna för de hårt drabbade lantbruksföretagen, satte Lantmännen i somras ihop ett kraftfullt åtgärdspaket till sina medlemmar. En del av paketet består av en extra utdelning, som enligt plan har betalats ut till medlemmarna nu i september. Lantmännen har den här veckan gjort en utbetalning på totalt 145,6 miljoner kronor till ägarna.

− Jag är mycket glad över att kunna meddela att utbetalningen har gjorts i enlighet med planen vi presenterade i augusti, och att pengarna har landat på våra medlemmars konton idag. Lantmännens förmåga att vidta konkreta åtgärder är något jag är stolt över - det är kraften i lantbrukskooperationen, säger Per Lindahl, styrelseordförande på Lantmännen.

Medlemsbeskeden för den extra utdelningen hamnar i lantbrukarnas brevlådor idag och är även tillgängliga i Lantmännens digitala plattform LM². Lantmännens medlemmar kan se sina respektive belopp på sparmedelskontot.

− Minskade inkomster som en följd av lägre skördar i kombination med ökade kostnader på grund av grovfoderbristen och högre kostnad för foder har skapat en tuff situation för Sveriges lantbrukare. Jag är övertygad om att den här första utbetalningen kommer att underlätta likviditetsmässigt för våra medlemmar, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Utdelningen som medlemmarna nu får ta del av består av extra återbäring och efterlikvid på två procent, baserad på lantbrukarnas handel med Lantmännen Lantbruk Sverige under årets första åtta månader. Som en del av Lantmännens åtgärdspaket kommer medlemmarna även att få ta del av en extra rabatt och ett tillägg på två procent gällande handeln för de återstående fyra månaderna av året. Den utbetalningen sker i början av 2019.

Utbetalningen som har gjorts denna vecka förutsatte ett godkännande av samtliga stämmofullmäktige och en extra föreningsstämma genomfördes därför den 1 september, per capsulam. Samtliga 101 fullmäktige signerade protokollet, vilket gjorde att utdelningen kunde genomföras.

Läs mer om Lantmännens åtgärdspaket på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/nyheter/lantmannen-presenterar-atgardspaket-till-svenska-lantbrukare-pa-nastan-en-kvarts-miljard/.

Läs mer om den extra föreningsstämman på https://lantmannen.com/press-och-nyheter/pressmaterial/stamma2018/.

För mer information, kontakta: 

Per Lindahl, styrelseordförande, Lantmännen
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com 

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com 

Anna Carlström, medlemschef, Lantmännen  
Tel:
0706 99 11 35
E-post:
anna.carlstrom@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com