Tillbaka från FN:s klimatkonferens COP23

Nyheter, 2017

Carl von Schantz, chef för Energidivisionen på Lantmännen, presenterade Lantmännen Agroetanols hållbara affärsmodell under Fossilfritt Sveriges seminarium vid klimatkonferensen COP23 i Bonn, Tyskland.

Carl von Schantz var väldigt nöjd med seminariet och de efterföljande diskussionerna med representanter från bland annat den svenska cement- och stålindustrin. Deltagandet innebar också intressanta möten med en internationell publik och många nya kontakter. Regeringsrepresentanter för ett flertal länder runtom i världen visade stort intresse för Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi.

– Det var första gången jag var med på en FN-konferens och det var verkligen spännande att få delta i ett globalt forum som detta för att diskutera omställningen från fossilt till förnybart. Det var också roligt att andra länder visade ett sånt stort intresse för vår verksamhet, säger Carl von Schantz.

Carl är glad för den stora draghjälpen som Lantmännen fått av den svenska regeringen, inte minst med inbjudan att tala under FN:s klimatkonferens COP23. Framöver ser han gärna att politikerna utformar en strategi för bioraffinaderier i Sverige, som tydliggör en framtida inriktning och ambitionsnivå för vad som kan bli en av de mest spännande och hållbara tillväxtbranscherna av alla.

Se hela Fossilfritt Sveriges seminarium här (Carl von Schantzs presentation startar 29min50 sek in i klippet): https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xS6TkyhJIRA

Foto: Fossilfritt Sverige

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens pressjour 
Tel: 010 556 88 00 
E-postpress@lantmannen.com

Ladda ned filer här