Strategi för en lönsam, växande och hållbar svensk livsmedelskedja

Nyheter, 2017

Regeringen har idag lagt fram ett förslag till Sveriges första nationella livsmedelsstrategi. Lantmännen välkomnar strategin för en lönsam, växande och hållbar svensk livsmedelskedja. Det viktiga nu är att få fram konkreta beslut och åtgärder. Lantmännen står för ett livskraftigt lantbruk och en hållbar livsmedelsindustri. För oss är hela värdekedjans konkurrenskraft, export, växtförädling, hållbarhet och innovation viktigt.

Ökad konkurrenskraft är i fokus för den nya livsmedelsstrategin, vilket är mycket bra och nödvändigt för svenskt lantbruk och livsmedelsindustri. Lantmännen skulle dock gärna sett mer om att främja export, men hoppas att få se mer av detta i strategidokumentet.

Viktigt för Lantmännen är även ökad innovation, där Lantmännen 2016 investerade 200 miljoner kronor i forskning och utveckling. Ökade långsiktiga offentliga satsningar på innovation för ökad lönsamhet och produktivitet är nödvändiga för både lantbruket och livsmedelsindustrin, annars kommer vi att bli ifrånsprungna av internationell konkurrens.

Något vi vill trycka på när det gäller FoU och innovation är behovet av att staten går in med ett omfattande och långsiktigt engagemang i svensk växtförädling. Förutsättningarna och behoven för svensk växtodling är speciella, men vår marknad är för liten för att de globala växtförädlingsföretagen skall ta fram specifika sorter för behovet i det svenska lantbruket, så här behövs insatser på nationell nivå.

Lantmännen ser fram emot att få samarbeta med regeringen, riksdagspartierna och andra aktörer för att tillsammans skapa ett lönsamt, växande och hållbart svenskt lantbruk och livsmedelsindustri.