Rekordutdelning till Lantmännens ägare

Pressmeddelanden, 2017

Lantmännen delar ut 509 miljoner kronor till sina ägare, svenska lantbrukare. Det slogs fast på föreningsstämman idag den 4 maj i Stockholm. Utdelningen är den största i koncernens historia och är ett resultat av det lantbrukskooperativa Lantmännens gynnsamma utveckling under de senaste åren.

– Jag har haft förmånen att sitta i Lantmännens styrelse under de senaste 12 åren och det är tydligt att utvecklingen av vår verksamhet bidrar till att stärka svenskt lantbruk. Jag är mycket stolt över att våra ägare, 25 000 svenska lantbrukare, nu får ta del av ett större överskott än någonsin och att vi visar att det lönar sig att vara ägare i ett ledande lantbrukskooperativ, säger Bengt-Olov Gunnarson, avgående styrelseordförande i Lantmännen.

Den rekordstora utdelningen är möjlig tack vare det goda resultat som Lantmännen levererade 2016 och visar att koncernen fortsätter att utvecklas positivt och i linje med den lagda strategin. Utdelningen bidrar även till en fortsätt positiv utveckling av det svenska lantbruket.

 Utdelningen är ett kvitto på att det med lönsamhet går att verka för ett livskraftigt lantbruk och en hållbar livsmedelskedja. Med starka rötter i det svenska lantbruket och en tydlig strategi framåt, har Lantmännen mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas och leverera lönsam tillväxt i framtiden, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Stämmans beslut om utdelningen på 509 miljoner kronor till Lantmännens ägare är i enlighet med styrelsens förslag och genomförs den 22 maj i år.  

För mer information om utdelningen, kontakta gärna:
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande
Tel: 0705 77 05 86
E-post: bengt-olov.gunnarson@lantmannen.com

Per Olof Nyman, vd och koncernchef
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Anna Carlström, chef Ägarrelationer 
Tel: 0706 99 11 35
E-post: anna.carlstrom@lantmannen.com

För övriga frågor och pressbilder, kontakta gärna:
Lantmännens pressjour
Tel: 073-046 58 00