Per Lindahl ny styrelseordförande i Lantmännen

Pressmeddelanden, 2017

I samband med Lantmännens föreningsstämma idag togs beslut om val av styrelseordförande och styrelseledamöter.

Lantmännens föreningsstämma hölls den 4 maj 2017 i Stockholm och efterföljdes av ett konstituerande styrelsemöte. 

Föreningsstämman beslutade att Lantmännens koncernstyrelse skall bestå av nio stämmovalda ledamöter samt arbetstagarrepresentanter.

Stämman beslutade idag om omval av följande ledamöter: Per Lindahl, Gunilla Aschan, Johan Mattsson och Hans Wallemyr. Beslut togs även om nyval av styrelseledamöterna Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson, enligt valberednings förslag. Övriga medlemmar i styrelsen är Ulf Gundemark, Pauline Lindwall och Thomas Magnusson, som alla valdes 2016.

Bengt-Olov Gunnarson, nuvarande styrelseordförande och Björn Wallin, styrelseledamot har tidigare meddelat att de inte står till valberedningens förfogande.

Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs Per Lindahl till styrelsens ordförande och Hans Wallemyr till vice ordförande.

Per Lindahl bor i Kristianstad och bedriver tillsammans med sin familj ett lantbruksföretag med inriktning på kycklinguppfödning, äggproduktion, spannmål och potatis. Han har en gedigen erfarenhet av och goda kunskaper om lantbruks- och livsmedelsverksamhet. Per har varit ledamot i Lantmännens styrelse sedan 2011 och är även engagerad i Lantmännens forskningsstiftelse. Han har tidigare varit ordförande i bland annat Svensk Fågel och Hushållningssällskapet i Skåne och är ledamot av KSLA.

– Jag är mycket glad och det är med stor ödmjukhet som jag antar uppdraget som styrelseordförande i Lantmännen, som är ett av de viktigaste företagen inom svenskt lantbruk och  livsmedelsindustri. Jag ser fram emot att utveckla och modernisera kooperationen som företagsform och att vara med och leda Lantmännen in i den nya digitala framtiden, säger Per Lindahl.

Hans Wallemyr är bosatt i Falköping och driver tillsammans med familjen ett företag med inriktning på spannmål, potatis och vindkraft. Hans är ledamot i Lantmännens styrelse sedan 2007.

För mer information, kontakta gärna:
Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande 
Tel: 0705 25 64 54
E-post: per.lindahl@lantmannen.com

För övriga frågor och pressbilder, kontakta gärna:
Lantmännens pressjour Tel: 0730 46 58 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 18:00 CET.