Nytt klimatmål tar stort kliv

Nyheter, 2017

Lantmännen sätter mål för den egna produktionen om minskade utsläpp med ytterligare 40 procent till 2020.

I strävan att ta ansvar från jord till bord arbetar Lantmännen med att minska klimatpåverkan i alla led i värdekedjan. Lantmännen tar nu ytterligare ett viktigt steg i klimatarbetet för att ta en ledande position mot ett fossilfritt samhälle. Det tidigare målet att minska utsläppen med 40 procent mellan 2009 och 2020 uppnåddes redan år 2015. Lantmännen sätter nu ett mål för den egna produktionen om minskade utsläpp med ytterligare 40 procent till 2020.  

Det nya målet, som omfattar hela Lantmännenkoncernen, kommer uppnås genom följande initiativ:

  •  Minskning av utsläppen med 40 procent i de egna produktionsanläggningarna till år 2020, från 2015 års nivåer.
  •  Produktionen ska vara helt fossilfri i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.  
  •  Energieffektivisering om 3 procent per år och per producerad volym, till 2020.   

Samtidigt som vi har satt vårt nya klimatmål arbetar vi med mål och planer för att minska klimatpåverkan i odlingsledet och för våra transporter. Ett exempel på vårt arbete i odlingsledet är Kungsörnens vetemjöl ”Ett vänligare vete” med upp till 20 % lägre klimatpåverkan. Kartläggning av våra transporters påverkan pågår.