Lantmännen talare under Klimatforum 2017

Pressmeddelanden, 2017

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, deltog vid konferensen Klimatforum 2017 förra veckan. Lantmännen Agroetanol lyftes fram som ett gott industriellt exempel i omställningen till ett hållbart samhälle. 

Cirka 450 deltagare närvarade vid konferensen Klimatforum 2017 – politiken, tekniken och det personliga ansvaret, däribland Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet var värdar för konferensen.

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, presenterade Lantmännen Agroetanols hållbara affärsmodell under programpunkten ”industriella projekt som kan göra skillnad”.

– Det var mycket intressant att delta i årets Klimatforum och roligt att få berätta mer om Lantmännen Agroetanols hållbara affärsmodell som både är lönsam och bidrar med klimatnytta, säger Alarik Sandrup.

Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi och ingår i Lantmännenkoncernen. I företagets anläggning i Norrköping raffineras spannmål och restprodukter som resulterar i tre huvudprodukter – etanol, protein och koldioxid – som i sin tur förädlas till hållbara produkter såsom biodrivmedel, djurfoder och kolsyra. 

– Vi är jätteglada för uppmärksamheten som Agroetanol har fått, både i Sverige och internationellt. Vår gröna industri är ett bra exempel på hur vi kan nå en biobaserad cirkulär ekonomi, säger Alarik Sandrup.

Lantmännen Agroetanol deltog också nyligen i Fossilfritt Sveriges seminarium under FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn, Tyskland.

För mer information, kontakta gärna: 

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen
Tel: 0706 02 87 80
E-post: alarik.sandrup@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com