Lantmännen premierar framstående lantbrukare

Pressmeddelanden, 2017

Årets Groddenstipendiater har nu utsetts av Lantmännens distriktsstyrelser. Med stipendiet vill Lantmännen uppmärksamma drivna entreprenörer som på olika sätt leder utvecklingen inom livskraftigt lantbruk i Sverige, som leder till bra råvaror och mat. 2017 delas totalt tio stipendier ut.

Varje år delar Lantmännen ut Groddenstipendiet. Syftet är att uppmärksamma positiva förebilder inom branschen – både företag och enskilda entreprenörer – som bidrar till ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk.

– Utveckling och innovation är avgörande för ett livskraftigt lantbruk i Sverige. Därför vill vi lyfta fram goda exempel, runtom i hela landet, som bidrar till framtidens lantbruk. Det handlar om kreativa företagare som utvecklat sin verksamhet i en positiv riktning, något som givetvis är viktigt även för Lantmännen, säger Anna Carlström, medlemschef på Lantmännen.

Stipendiet består av en inbjudan till ett seminarium där alla tio stipendiater får möta styrelse och ledning för Lantmännen. Stipendiaterna får också lyssna på föreläsningar som ger vidare inblick i utmaningarna inom företagande och inom branschen, och som tar upp innovationer för ett lönsamt lantbruk.

– Förutom deltagandet i seminariet brukar stipendiaterna också tycka att det är värdefullt att kunna utbyta erfarenheter med varandra, säger Anna Carlström.

Seminariet och den officiella prisutdelningen av Groddenstipendiet äger rum i samband med Lantmännens årsstämma den 4 maj 2017 i Stockholm.

Groddenstipendiaterna 2017 är:

Jim Nilsson, Kullenbergstorp i Höganäs, distrikt Nordvästra Skåne

André Ottosson, Furulunds Gård i Mjällby, distrikt Kristianstad-Blekinge

Per och Mats Olsson, Alvlösa Gård i Mörbylånga, distrikt Kalmar-Öland

Johan Christensson, Klevs Gård i Bovallstrand, distrikt Västra Sverige

Johan Tell, Varnhem i Skara kommun, distrikt Skaraborg

Daniel & Minire Hildebrandt, Visätter Kalkongård på Vikbolandet, distrikt Östergötland

Familjen Johansson, Sanda Skattmansö Gård i Vittinge, distrikt Uppland

Anders Bengtsson, Stöpafors Lantbruk i Sunne, distrikt Örebro-Värmland

Arne & Anniqa Edström, Edgården i Flarken, distrikt Västerbotten

Erik Svensson, Eriksgården i Mo, distrikt Jämtland

För mer information och nomineringar:
http://lantmannen.com/vara-agare/medlemsskap/groddenstipendiet/

Vid frågor, kontakta gärna:
Anna Carlström, medlemschef Lantmännen, tel: 0706 99 11 35

För bilder, kontakta gärna:
Lantmännens pressjour, tel: 0730 46 58 00